TATACARA PERMOHONAN
 1. Pemohonan boleh dibuat secara online dengan melayari url http://apps.moe.gov.my/abpg/DAPJ2012

 2. Permohonan boleh dibuat mulai 5 Jun 2012 sehingga 15 Jun 2012

 3. Calon perlu mencetak borang permohonan yang telah diisi dan mendapatkan perakuan Ketua Jabatan.

 4. Calon perlu melampirkan salinan kad pengenalan, Sijil/Diploma Perguruan, Sijil Akademik, Jadual Waktu 2010 - 2012, Laporan Nilaian Prestasi Tahunan 3 Tahun berturut-turut dan Surat Pengesahan Jawatan yang telah disahkan seperti dalam senarai semak.

 5. Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar ke Bahagian Pendidikan Guru (BPG) sebelum 15 Jun 2012 di alamat :
  Bahagian Pendidikan Guru
  Kementerian Pelajaran Malaysia,
  Aras 3, Blok E13,
  Kompleks Kerajaan Persekutuan,
  62604 Putrajaya.
  (u/p : Sektor Pengambilan dan Pendaftaran Latihan)