PENGUMUMAN
MODUL SPLG
Tarikh Notis : 23 November 2012

Hari terbuka SPLG/eProfil. Bagi Tujuan pengemaskinian maklumat eProfil Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DI KPM - Gred DG48 hingga Jusa B

Merujuk kepada surat siaran kepada semua bahagian. KP(BPG)9203/1/2/29Jld.2(30). semua pegawai diminta membuat pengemaskinian sebelum 30 November 2012 secara online atau hadir ke Bahagian Pendidikan Guru (Makmal Komputer -SLICT- Aras 2, BPG, KPM)

Sila bawa bersama maklumat peribadi, akademik, kepakaran, sumbangan, maklumat perkhidmatan.

Dipohon semua pegawai latihan dan maklumat di Bahagian-Bahagian untuk membuat penyelarasan dengan Urusetia SPLG/eProfil

Administrator

Tarikh Notis : 09 November 2012

Modul Pelaporan Kehadiran Kursus sepanjang tahun kini boleh diakses oleh semua SULDP dan Penyelaras Latihan menerusi Link berikut dibawah:

Berikut adalah Prosedur Paparan laporan kursus dan cetakan pelaporan individu:

1. Masukkan
Url : http://apps1.moe.gov.my/splg/apps2

2. Login : Menggunakan username & Katalaluan SULDP

3. Pada menu. ANALISA KEHADIRAN KURSUS (2012) - CETAK KEHADIRAN KURSUS INDIVIDU
+ Senarai Staf

Senarai nama staf akan dipaparkan

4. Klik pada Nokadpengenalan staf untuk pelaporan individu.

5. Cetak sekiranya perlu.

Administrator

Tarikh Notis : 4 November 2012

Aplikasi SPLG kini telah di pindahkan ke server APPS1. Sehubungan itu kepada semua pengguna yang mengakses aplikasi SPLG menerusi url http://apps.moe.gov.my/splg akan di 'link' terus kepada http://apps1.moe.gov.my/splg.

Dipohon semua Pegawai latihan di JPN/ PPD membuat pemantauan secara online kepada semua Pengetua/ Guru besar dan sekolah yang belum menyempurnakan pengemaskinian SPLG &eProfile.

Proses pemantauan dan semakan status pengemaskinian eProfil boleh dilaksanakan menerusi MODUL CPD DASBOARD .
(Nama Pengguna dan Katalaluan adalah sama seperti paras pengguna Penyelaras
: cth : P_*** - Paras PPD, p_** - Paras JPN )

Sehubungan itu juga Proses pengemaskinian SPLG dan eProfil masih terus dibuka bagi membolehkan pengemaskinian dilaksanakan secara online. sebarang ketidak akuran kepada surat siaran KP(BPG)9203/1/2/29Jld.2(19) dan (Jld.2(18) adalah menjadi tanggungjawab setiap individu.


Terima Kasih.

Administrator SPLG


Tarikh Notis : 29 Oktober 2012

Merujuk kepada proses pengemaskinian data eProfile seperti surat siaran KP(BPG)9203/1/2/29Jld.2(19) dan (Jld.2(18) adalah dimaklumkan bahawa tarikh pengemaskinian bagi semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Bahagian/ JPN/ PPD dan di sekolah adalah berakhir pada 30 Oktober 2012.

Sehubungan itu pihak Administrator mendapati masih terdapat pegawai yang belum mengemaskini maklumat eProfile masing-masing. Sehubungan itu Pegawai Latihan di JPN dan di PPD dipohon membuat pemantauan dengan kerjasama Ketua Jabatan/ Pengetua/ Guru Besar bagi mempastikan semua PPP

MUAT TURUN
  + Surat Siaran e-Profile
Pengemaskinian e-Profile
KP(BPG)9203/1/3/29 Jld.2 (19)
* Lampiran A
Surat Siaran Pengemaskinian e-Profile
KP(BPG)9203/1/3/29 Jld.2 (13)
Jadual Pengemaskinian e-Profile
  + Surat Siaran SPLG
Surat Siaran Pelaksanaan Penggunaan SPLG
Garis Panduan SPLG.
Pelaksanaan Kaedah Latihan Pembacaan Buku (BR)
Kaedah Pengiraan Hari Berkursus
  + Manual Ringkas Pengguna
Modul Individu - KKL & BR
Modul Individu - eProfile
Slide SPLG
   
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
FAQ
   


Sila Gunakan URL:

http://apps1.moe.gov.my/splg


Modul INDIVIDU digunakan oleh Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP)dan Pegawai Kumpulan Pelaksana bagi merekod maklumat kepakaran (eProfile) dan merekodkan Kursus-kursus yang dihadiri diluar(KKL) dan Book Revier (BR)

Modul SULDP digunakan oleh penyelaras LDP di peringkat Bahagian, Jabatan, PPD dan sekolah untuk mengurus kursus-kursus yang dilaksanakan secara berkumpulan (Schoolbase). Ia juga digunakan oleh ketua jabatan untuk mengesahkan maklumat eProfile PPP dan menyokong Kursus-Kursus Luar dan Book Review yang dimasukkan pengguna menerusi Modul Individu.

Menerusi modul SULDP juga, pegawai di PPD akan menyokong kursus yang dirancang oleh pihak sekolah di samping menyediakan analisis mengikut paras pengguna.

Modul CPD Dashboard digunakan oleh pihak pengurusan tertinggi, bagi melihat dan memantau pelaksanaan kursus-kursus dan data kepakaran (eProfil) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.

Modul ini juga membolehkan pengurusan di JPN dan PPD melihat analisis dan proses pengemaskinian data eProfil.  • Kursus-kursus dan Book Review (BR) yang di 'Key In' menerusi Modul Individu perlu disemak dan disokong oleh SULDP/ Ketua Jabatan bagi membolehkan ianya dipaparkan dalam pelaporan Digital.

  • Ketua Jabatan juga diminta membuat pengesahan data dan maklumat eProfile yang dikemaskini melalui Modul Individu menerusi modul SULDP.


 

 

  • BAGI PENGGUNA YANG BERADA DI BAHAGIAN/ JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ JABATAN PELAJARAN DAERAH/ INSTITUT PENDIDIKAN GURU (INDUK & KAMPUS)/MATRIKULASI PERLU DIDAFTARKAN DAHULU OLEH PENYELARAS LADAP DI BAHAGIAN MASING-MASING SEBELUM BOLEH MENGAKSES KE MODUL INDIVIDU.

  • BAGI PENGGUNA DI SEKOLAH PULA, DATA ASAS ADALAH DIDAFTARKAN MENERUSI PANGKALAN DATA EMIS

  • Sila hubungi : 03-8884 1052/ 1053/ 1071/ 1072 sekiranya terdapat sebarang masalah untuk login ke modul individu. (Sektor Latihan ICT, Bahagian Pendidikan Guru)

  • Sebarang kesulitan dan kesukaran semasa menggunakan aplikasi ini amat dikesali. Mohon kerjasama Y.bhg Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan dapat bersabar dan melayari semula laman Web ini dari masa kesemasa bagi tujuan mengemaskini maklumat eprofile, Kursus-kursus dan book review.

Terima Kasih atas kerjasama dan sokongan yang diberi

...Administrator...