Total Active Sessions : 1
Permohonan Biasiswa Kecil Persekutuan (SISPEB)
 
SISTEM PERMOHONAN
BIASISWA PERSEKUTUAN
 
                                                                                                                                                                                       
     Mengenai Kami     Hubungi Kami   Maklum Balas
 
         
OBJEKTIF BKP DAN BKPU
 
 

Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menganugerahkan penghadiahan Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) kepada pelajar sekolah menengah yang menunjukkan prestasi akademik, kokurikulum dan sukan yang cemerlang tetapi terdiri daripada pelajar-pelajar yang berlatarbelakangkan pendapatan isi rumah kurang dari RM1,500.00 sebulan. Penghadiahan BKP ialah kepada pelajar tingkatan satu hingga tingkatan lima manakala BKPU dianugerahkan kepada pelajar tingkatan enam. Kadar BKP adalah RM70.00 sebulan manakala RM90.00 sebulan (bagi pelajar aliran sastera) dan RM110.00 sebulan (bagi pelajar aliran sains).

KPM telah mengambil langkah-langkah berterusan dari segi pemantauan pemberian penghadiahan BKP dan BKPU ini kepada pelajar-pelajar yang kurang mampu dari segi kewangan tetapi memenuhi syarat-syarat dan kriteria-kriteria dari segi akademik, kokurikulum dan sukan yang cemerlang.

Kerjasama daripada beberapa pihak seperti sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) telah diperolehi dalam memastikan pelaksanaan penghadiahan biasiswa ini dilaksanakan dengan berkesan. Sekolah berperanan mengenal pasti pelajar-pelajar yang layak menerima hadiah biasiswa ini sebelum dimajukan borang permohonan mereka kepada PPD dan seterusnya kepada JPN.

KPM (Bahagian Kewangan) akan mendapatkan maklumat daripada JPN sebelum meluluskan permohonan pelajar. Pemprosesan permohonan pelajar adalah melalui Sistem Pemberian Biasiswa (SisPEB) yang telah dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) KPM. Penggunaan SisPEB memudahkan proses pemilihan secara telus dan cepat. Bagi memastikan proses pelaksanaan ini diagihkan secara adil dan saksama, KPM telah menjalankan pemantauan dari semasa ke semasa ke semua agensi yang terlibat dengan bantuan pihak Bahagian Audit Dalam dan Bahagian Audit Sekolah.


       
KRITERIA KELAYAKAN
 
Kriteria kelayakan BKP dan BKPU adalah seperti berikut:-
 
 
 
 
 
i)    Warganegara Malaysia;
 
 
ii)   Bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan;
 
 
iii)   Pendapatan isi rumah maksimum RM1,500.00 sebulan atau / dan yang lebih rendah;
 
 
iv)   Pelajar hendaklah cemerlang dalam akademik, kokurikulum dan sukan
 
 
v)    Kadar biasiswa
 
 
 
 
Tingkatan
Kadar Sebulan
Tempoh Bayaran
Jenis Biasiswa
 1 hingga 4
RM 70.00
12 Bulan
BKP
 5
RM 70.00
11 Bulan
BKP
 6 Rendah (sastera)
RM 90.00
7 Bulan
BKPU
 6 Rendah (Sains)
RM 110.00
7 Bulan
BKPU
 6 Atas (Sastera)
RM 90.00
11 Bulan
BKPU
 6 Atas (Sains)
RM 110.00
11 Bulan
BKPU
 
 
 
* Tertakluk pada sebarang pindaan
 
 
 
Hak Milik Bahagian Kewangan
Notis Hak Cipta Terpelihara © 2007 Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Kewangan, Kementerian Pelajaran Malaysia
 
Penafian
Pengguna aplikasi web bertanggungjawab ke atas ketepatan dan kesahihan maklumat yang diberikan serta dalam merahsiakan
identiti pengguna. Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia tidak akan bertanggungjawab bagi apa - apa kehilangan
dan kerugian yang disebabkan oleh kecuaian pengguna sendiri.