KEISTIMEWAAN KEPADA PENAJA
BIL.

KATEGORI

BAHAN PROMOSI

PLATINUM 2j GOLD 1j SILVER 500K CLASSIC 250K BELOW 250K
1. A-board Cost Borne By Donnors Maksima <20 unit Maksima <15 unit Maksima <10 unit Maksima <5 unit <2 unit
2. Bunting
(2 1/2' x 6')
Maksima 100 Maksima 75 Maksima 50 Maksima 30 <2 unit
3. Banner Maksima 100 Maksima 75 Maksima 50 Maksima 30 <2 unit
4. Buku Program 1 Muka Penuh 1 Muka Penuh 1 Muka Penuh Separuh Muka 1/4
5. Tempoh Pengiklanan 12 bulan 6 bulan 12 bulan 2 bulan sebelum acara 1 bulan selepas acara 1 bulan sebelum acara 1 bulan selepas acara
6. Logo         /
7. Laman Web         /
8. Pakaian         /
9. VIP Invitation VVIP VVIP VIP VIP VIP
10. Pengiktirafan / / / / /
11. Schools Premises T&C Apply T&C Apply T&C Apply T&C Apply T&C Apply

 

  .01 APAKAH CSR SUKAN ?

  .02 TAWARAN PRODUK KPM

  .03 KEISTIMEWAAN KEPADA PENAJA

  .04 PERNYATAAN HASRAT MENAJA

  .05 HUBUNGI KAMI