Belanjawan Tahun 2011
Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia
Administrator ( EN. MOHAMMAD AZHAR BIN ABDUL AZIZ ) 03-88847580/7078 (0193818176)       
Emel: ebajet@moe.gov.my

Log Off              
SISTEM PENYEDIAAN DAN KAWALAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS
SISTEM BAJET MENGURUS

Administrator

  ID Pengguna    
  Katalaluan  
   

Kewangan

  ID Pengguna    
  Katalaluan  
   

PTJ1

  ID Pengguna    
  Katalaluan  
   

PTJ2

  ID Pengguna    
  Katalaluan  
   

Tarikh: 28-Aug-14     Masa: 05:51:47 PM