Untitled
HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) DAN
CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA (CBBP TB)
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS)
AMBILAN TAHUN 2015

PANDUAN MENULIS KERTAS CADANGAN PENGAJIAN UNTUK PROGRAM HLP DAN
CBBP TB PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA SESI 2015

Pemohon dikehendaki mengemukakan satu kenyataan berkaitan cadangan penyelidikan. Kenyataan haruslah mengandungi elemen berikut:

1.1
Pengenalan
1.2
Penyataan Masalah
1.3
Latar belakang kajian
1.4
Tujuan / Objektif
1.5
Persoalan Kajian
1.6
Metodologi
1.7
Rangka Jadual Kerja
1.8
Kepentingan Kajian
1.9
Rujukan

Perhatian:-  Sila cetak halaman ini jika perlu untuk rujukan.  

© Sesuai dengan paparan 1024 x 768 pixel menggunakan Internet Explorer.
Hakcipta Terpelihara 2011, Bahagian Pengurusan Maklumat dengan kerjasama Bahagian Tajaan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia