DAFTAR MASUK
Pastikan Anda Telah Mendaftar Masuk
Untuk Menggunakan Sistem.

 

 

Laluan Masuk  
Dapatkan ID Pengguna dan Kata laluan Anda
DI SINI
 

ID Pengguna

 

Kata laluan

 

Kad Pengenalan

SURAT SIARAN :


PERHATIAN:
Sila Kemaskini Maklumat Anda
Sebelum Memohon Pertukaran


INFO TERKINI :

   
     
 

 

 


Makluman
Sekiranya pengguna tidak mempunyai

TUKAR KATA LALUAN

perisian Acrobat Reader, boleh muat turun
pada pautan di bawah


Bilangan Pengguna Semasa : 4

Pemberitahuan

Terkini
Adalah dimaklumkan bahawa Keputusan Permohonan Pertukaran Guru Antara Daerah dan Dalam Daerah serta Keputusan Penempatan Pertukaran Antara Bahagian/Negeri Sesi Januari 2015 akan diumumkan pada jam 11.30 malam, 7 November 2014.

Adalah dimaklumkan bahawa Keputusan Permohonan Pertukaran Guru Antara Negeri dan Bahagian Sesi Januari 2015 akan diumumkan pada jam 11.30 malam, 31 Oktober 2014.

Keputusan adalah muktamad dan tiada rayuan
.

Keputusan penempatan pertukaran guru yang telah lulus akan diumumkan pada 7 November 2014.

Harap Maklum.

Permohonan Pertukaran Guru Sesi JANUARI 2015
Permohonan Pertukaran Guru Antara Bahagian / Negeri, Antara Daerah dan Dalam Daerah bagi pertukaran sesi Januari 2015 untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG29, DG32 (KUP Time-based), DG34 (KUP Time-based), DG38 (KUP Time-based), DG41, DG44 (KUP Time-based), DG48 (KUP Time-based), DG52 (KUP Time-based) dan DG54 (KUP Time-based) dibuka mulai 01 hingga 30 September 2014.

Sila semak maklumat anda melalui laman web e-OPERASI. Sekiranya terdapat sebarang pindaan yang perlu dibuat, sila berhubung dengan Pejabat Pendidikan Daerah/ Jabatan Pendidikan Daerah atau Bahagian masing-masing untuk tindakan pembetulan maklumat dengan segera sebelum permohonan pertukaran dibuka.

Sila hubungi Pejabat Pendidikan Daerah/ Jabatan Pendidikan Negeri atau Bahagian masing-masing jika terdapat sebarang masalah berkaitan dengan permohonan e-GTukar. (dapatkan no. telefon di 'Bantuan').

SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA PERTUKARAN YANG DILULUSKAN TIDAK BOLEH DIBATALKAN.

Sekian dimaklumkan.

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia 
Hakcipta Terpelihara ©2007 Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia   
PENAFIAN
   Pengguna aplikasi web bertanggungjawab untuk merahsiakan pengenalan identiti pengguna masing-masing. Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian tidak bertanggungjawab kepada sebarang masalah yang timbul akibat pencerobohan pengenalan identiti pengguna dan kecuaian disebabkan oleh pihak pengguna

Untuk sebarang pertanyaan dan masalah berkenaan sistem aplikasi
Pentadbir Sistem eGTukar