DAFTAR MASUK
Pastikan Anda Telah Mendaftar Masuk
Untuk Menggunakan Sistem.

 

 

Laluan Masuk  
Dapatkan ID Pengguna dan Kata laluan Anda
DI SINI
 

ID Pengguna

 

Kata laluan

 

Kad Pengenalan

SURAT SIARAN :


PERHATIAN:
Sila Kemaskini Maklumat Anda
Sebelum Memohon Pertukaran


INFO TERKINI :

   
     
 

 

 


Makluman
Sekiranya pengguna tidak mempunyai

TUKAR KATA LALUAN

perisian Acrobat Reader, boleh muat turun
pada pautan di bawah


Bilangan Pengguna Semasa : 1

Pemberitahuan

Keputusan Permohonan Rayuan Pertukaran Guru Antara Negeri Sesi Jun 2014, Kementerian Pendidikan Malaysia

Adalah dimaklumkan bawah keputusan permohonan rayuan pertukaran Antara Negeri Sesi Jun 2014 akan diumumkan pada 11 Julai 2014.


Keputusan Permohonan Pertukaran Guru Antara Daerah, Dalam Daerah Dan Penempatan Pertukaran Guru Sesi Jun 2014, Kementerian Pendidikan Malaysia


Adalah dimaklumkan bawah keputusan permohonan pertukaran guru antara daerah, dalam daerah dan keputusan penempatan pertukaran akan diumumkan pada 31 Mei 2014.

Sila Ambil Perhatian Bahawa Keputusan Pertukaran Dan Penempatan Pertukaran Adalah Muktamad


Permohonan Pertukaran Guru Sesi JUN 2014

Permohonan Pertukaran Guru Antara Bahagian / Negeri, Antara Daerah dan Dalam Daerah bagi pertukaran sesi Jun 2014 untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG29, DG32 (KUP Time-based), DG34 (KUP Time-based), DG38 (KUP Time-based), DG41, DG44 (KUP Time-based), DG48 (KUP Time-based), DG52 (KUP Time-based) dan DG54 (KUP Time-based) dibuka mulai 01 hingga 30 April 2014.

Sila semak maklumat anda melalui laman web e-OPERASI. Sekiranya terdapat sebarang pindaan yang perlu dibuat, sila berhubung dengan PK1/PK2/PK3 untuk tindakan pembetulan maklumat dengan segera sebelum sesi pertukaran dibuka.

Jika masih menghadapi masalah untuk membuat permohonan e-GTukar, sila hubungi Pejabat Pendidikan Daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri (dapatkan no. telefon di 'Bantuan').

SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA PERTUKARAN YANG DILULUSKAN TIDAK BOLEH DIBATALKAN.
Sekian dimaklumkan.

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia 
Hakcipta Terpelihara ©2007 Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia   
PENAFIAN
   Pengguna aplikasi web bertanggungjawab untuk merahsiakan pengenalan identiti pengguna masing-masing. Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian tidak bertanggungjawab kepada sebarang masalah yang timbul akibat pencerobohan pengenalan identiti pengguna dan kecuaian disebabkan oleh pihak pengguna

Untuk sebarang pertanyaan dan masalah berkenaan sistem aplikasi
Pentadbir Sistem eGTukar