ANALISIS KELULUSAN ANTARA NEGERI
Bahagian :
Bil
Dari Bahagian
Johor
Kedah
Kelantan
Melaka
Negeri Sembilan
Pahang
Pulau Pinang
Perak
Perlis
Selangor
Terengganu
Sabah
Sarawak
W. Persekutuan Kuala Lumpur
W. Persekutuan Labuan
W. Persekutuan Putrajaya
JUMLAH
1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN SEKTOR MENENGAH -
110
55
97
39
85
6
12
70
24
105
60
34
48
65
8
18
836
2 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN SEKTOR RENDAH -
43
61
48
23
40
30
17
68
15
28
24
23
3
34
8
2
467
3 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PENGURUSAN SEKOLAH AGAMA MENENGAH
1
0
4
1
2
3
3
6
1
5
2
0
0
0
0
0
28
4 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS - -
3
1
2
0
0
1
0
0
0
2
1
0
2
2
0
0
14
5 BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL GURU -
3
2
0
4
5
4
5
5
0
5
3
1
7
0
1
0
45
6 BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PENGURUSAN SEKOLAH SENI -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
7 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN PERKHIDMATAN DAN OPERASI PENDIDIKAN PENGURUSAN PERSONEL DAN KEBITARAAN SUMBER
2
0
8
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
13
JUMLAH
162
119
159
67
134
44
37
149
40
145
90
58
61
103
17
20
1405

*Klik Pada Bahagian Bagi Paparan Analisis Terperinci Permohonan Antara Negeri