ANALISIS KELULUSAN ANTARA NEGERI
Bahagian :
Bil
Dari Bahagian
Johor
Kedah
Kelantan
Melaka
Negeri Sembilan
Pahang
Pulau Pinang
Perak
Perlis
Selangor
Terengganu
Sabah
Sarawak
W. Persekutuan Kuala Lumpur
W. Persekutuan Labuan
W. Persekutuan Putrajaya
JUMLAH
1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN SEKTOR MENENGAH -
156
162
181
67
146
19
140
173
43
325
137
51
53
135
9
29
1826
2 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN SEKTOR RENDAH -
244
325
317
254
185
177
184
283
40
278
187
240
77
144
25
34
2994
3 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PENGURUSAN SEKOLAH AGAMA MENENGAH
1
2
5
1
4
4
3
6
1
5
3
0
0
0
0
0
35
4 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS - -
3
1
2
0
0
1
0
0
0
2
1
0
2
2
0
0
14
5 BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL GURU -
3
2
0
4
5
4
5
5
0
5
1
1
7
0
2
0
44
6 BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PENGURUSAN SEKOLAH SENI -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
7 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN PERKHIDMATAN DAN OPERASI PENDIDIKAN PENGURUSAN PERSONEL DAN KEBITARAAN SUMBER
7
1
13
0
4
0
2
2
0
5
1
0
1
1
1
0
38
JUMLAH
414
493
518
326
344
205
334
469
84
620
330
292
140
284
37
63
4953

*Klik Pada Bahagian Bagi Paparan Analisis Terperinci Permohonan Antara Negeri