ANALISIS KELULUSAN ANTARA NEGERI
Bahagian :
Bil
Dari Bahagian
Johor
Kedah
Kelantan
Melaka
Negeri Sembilan
Pahang
Pulau Pinang
Perak
Perlis
Selangor
Terengganu
Sabah
Sarawak
W. Persekutuan Kuala Lumpur
W. Persekutuan Labuan
W. Persekutuan Putrajaya
JUMLAH
1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN SEKTOR MENENGAH -
69
49
29
24
30
43
9
76
10
100
69
22
23
26
2
10
591
2 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN SEKTOR RENDAH -
54
155
185
37
44
65
75
85
16
164
174
68
25
30
13
31
1221
3 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PENGURUSAN SEKOLAH AGAMA MENENGAH
0
6
10
1
1
2
2
6
1
1
12
0
2
0
0
0
44
4 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS - -
3
1
2
0
1
5
1
1
0
2
0
0
0
1
0
0
17
5 BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL GURU -
0
3
1
1
1
2
1
4
3
3
1
1
4
2
0
0
27
6 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN PERKHIDMATAN DAN OPERASI PENDIDIKAN PENGURUSAN PERSONEL DAN KEBITARAAN SUMBER
0
1
1
1
1
0
1
1
0
2
0
0
0
1
0
0
9
JUMLAH
126
215
228
64
78
117
89
173
30
272
256
91
54
60
15
41
1909

*Klik Pada Bahagian Bagi Paparan Analisis Terperinci Permohonan Antara Negeri