Sistem Pertukaran Guru Secara Online

Senarai guru-guru yang tidak dibenarkan membuat pertukaran melalui EGTukar

   
1.
Semua guru bertaraf jawatan seperti dibawah
    DLAB - LPBS AKADEMIK BIASA
    DLJQ - LPBS j-QAF
    DLPC - LPBS PENGAJIAN CINA
    DLPI - LPBS PENGAJIAN ISLAM
    DLPK - LPBS PENDIDIKAN KHAS
    DLPT - LPBS PENGAJIAN TAMIL
    KO3 - KONTRAK WARGANEGARA
    KON - KONTRAK BUKAN WARGANEGARA
    LTS - LANTIKAN SEMULA (Kontrak selepas pencen)
    SARC - SAR KDC
    SARL - SAR TERLATIH
    SART - SAR TIDAK TERLATIH
    SKDC - STT KDC
    SMB - SAMBILAN / GANTI
    SMT - SEMENTARA
    STT - SANDARAN TIDAK TERLATIH
 
2.
Semua Pengetua Cemerlang Kanan (PCM), Pengetua/Guru Besar (PGB), Pengetua/Guru Besar Khas Untuk Penyandang (PGK) dan Guru Cemerlang(GPR)
 
3.
Semua Guru DG44 Hakiki berjawatan Penolong Kanan (PK1) di semua Sekolah Menengah.
 
4.
Semua Guru DG44 Hakiki berjawatan Penolong Kanan HEM (PK2) di semua sekolah Menengah.
 
5.
Semua Guru DGA32 Hakiki berjawatan Penolong Kanan (PK1) di semua Sekolah Rendah Gred A.
   
6.
Semua Guru DGA32 Hakiki berjawatan Penolong Kanan HEM PK2) di semua Sekolah Rendah Gred A.
   
7.
Semua Guru DGA32 Hakiki berjawatan PENOLONG KANAN KOKURIKULUM (PK3) di semua Sekolah Rendah Gred A.
   
8.
Semua Guru DGA32 Hakiki berjawatan PENYELIA PETANG (PPT) di semua Sekolah Rendah Gred A.
 
9.
Semua guru DG44 Hakiki berjawatan PENOLONG KANAN SUKAN DAN PENTADBIRAN (PKS) di Sekolah Sukan.
   
10.
Semua guru DGA32 Hakiki berjawatan KETUA BENGKELdi sekolah Menengah Teknik