PANDUAN PERMOHONAN eGTukar

   
 
Makluman
 
1.
Pengguna eGTukar perlu mendaftar ke sistem untuk mendapatkan ID Pengguna dan kata laluan ke sistem . Pemohon hanya dibenarkan mengemukakan satu (1) permohonan sahaja bagi satu sesi pertukaran.
 
2.
Pemohon TIDAK DIBENARKAN membuat pertukaran dalam negeri yang sama sekiranya sekiranya ianya berada didalam jenis sekolah yang sama.
 
3.
Pindaan kepada maklumat permohonan hanya boleh dibuat sebelum menekan butang HANTAR.
   
4.

Selagi pemohon tidak menekan butang HANTAR, maklumat permohonan/ maklumat permohonan tidak akan diterima oleh sistem

   
5.
Pemohon WAJIB mencetak maklumat yang telah dikemukakan pada menu CETAKAN bagi tujuan mendapatkan no permohonan dan diserahkan kepada PENGETUA/GURU BESAR sebagai bukti permohonan.
   
     
Ciri-Ciri Keselamatan
1.
Sila rahsiakan ID Pengguna dan Kata Laluan daripada pihak lain. Pencerobohan maklumat permohonan anda boleh berlaku sekiranya ada pihak lain yang mengetahui ID Pengguna dan Kata Laluan anda.
 
2.
Anda tidak dibenarkan mengemukakan permohonan melalui rakan anda. Anda perlu mengemukakan sendiri permohonan anda melalui eGTukar tanpa melibatkan orang lain.
   
3.
Anda tidak dibenarkan membuka dua (2) laman web serentak yang mengandungi maklumat anda dan rakan anda dalam komputer yang sama.
 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sila pastikan skrin laman web anda ditutup setelah selsai mengemukakan permohonan melalui eGTukar. Bagi memastikan maklumat anda tidak di simpan dalam komputer (cookies) terutama sekali apabila menggunakan komputer di Makmal Komputer dan Cyber Cafe, sila laksanakan langkah-langkah berikut :-

BROWSER : INTERNET EXPLORER ver 7.0

 • Pada laman interet, sila pilih menu TOOLS -- > INTERNET OPTION;
 • Pastikan anda berada pada tab GENERAL
 • Pada bahagian Browsing history sila klik butang Delete..
 • Klik butang Delete Files pada Bahagian Temporary Internet Files
 • Sistem akan memaparkan Mesej Delete Files – Are you sure you want to delete all temporary Interent Explorer files?. Klik butang Yes
 • Ulangan pada Bahagian Cookies. Klik butang Close
 • Klik butang OK

 

BROWSER : MOZILLA FIREFOX

 • Pada laman interet, sila pilih menu TOOLS - à CLEAR PRIVATE DATA
 • Tandakan pada kotak Cookies dan Cache
 • Tekan butang Clear Private Data Now
 • Klik OK
 
     
 
Mengisi Maklumat Pendaftaran
 
1.
Semua pengguna eGTukar disyaratkan untuk mengwujudkan ID Pengguna dan Kata Laluan Sistem sebelum menbuat capaian ke eGTukar.
 

2.


 

 

 

 

 

Maklumat yang diperlukan bagi mengwujudkan ID Pengguna dan Kata Laluan adalah

 • Nama Penuh
 • Nombor Kad Pengenalan
 • Nombor Gaji
 • ID Pengguna ( yang di pilih oleh pengguna)
 • Kata Laluan ( yang di pilih oleh pengguna )
 • Pengesahan Kata Laluan
 • Emel ( emel yang boleh dihubungi )
 • Taraikh Lahir Pemohon mengikut format hh/bb/tttt
 • Soalan Keselamatan ( Pilih Salah Satu)
 • Jawapan kepada soalan Keselamatan
 
     
 
Mengisi Maklumat Permohonan
 
 
1.
Pemohon hanya boleh mengisi borang permohonan apabila membaca setiap satu syarat-syarat permohonan pertukaran dan klik pada semua syarat-syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan paparan borang permohonan di sistem.
     

2.

 

 

 

 

Bagi pemohon yang mempunyai syarat-syarat yang cukup untuk memohon, permohonan boleh dibuat dengan menyemak dan mengisi lima (5) bahagian utama

 • MAKLUMAT PERMOHONAN
 • MAKLUMAT DIRI PERMOHON
 • AKADEMIK DAN IKHTISAS
 • MAKLUMAT PERKHIDMATAN
 • MAKLUMAT SUAMI/ISTERI
 • SEBAB MOHON TUKAR
 • PENGAKUAN PEMOHON
     

3.


 

 

MAKLUMAT PERMOHONAN. Pemohon dikehendaki memasukkan maklumat seperti dibawah :-

  • Jenis sekolah di pohon
  • Negeri yang di pohon
  • PPD yang di pohon
     

4. 

MAKLUMAT DIRI PERMOHON. Pemohon dikehendaki memasukkan maklumat seperti dibawah :-

  • Status Perkahwinan
     
5.


MAKLUMAT AKADEMIK DAN IKHTISAS. Pemohon dikehendaki memasukkan maklumat seperti dibawah :-

  • Kategori Guru
  • Opsyen 1
  • Opsyen 2
     

6.

 

 

 

 

 

 

MAKLUMAT PERKHIDMATAN. Pemohon dikehendaki memasukkan maklumat seperti dibawah :-

  • Tahun Tamat Latihan Ikhtisas
  • Tarikh Penempatan Pertama Sebagai Guru Terlatih
  • Tarikh Mula Bertugas di Negeri Sekarang
  • Tarikh Kursus Dalam Perkhidmatan yang sedang diikuti
  • Subjek yang boleh diajar selain daripada subjek opsyen
  • Pengalaman Mengajar Sebagai Guru Terlatih ( 8 Buah Sekolah Terakhir)
   • Nama Sekolah
   • Alamat Sekolah
   • Subjek Di Ajar
   • Tingkatan / Tahun
   • Tarikh Awal dan Akhir Mengajar
     

7.

 

 

 

 

 

MAKLUMAT SUAMI/ISTERI. Pemohon dikehendaki memasukkan maklumat seperti dibawah :-

  • Nama Suami/ Isteri
  • No Kad Pengenalan Baru Suami/Isteri
  • Tarikh Perkahwinan
  • Pekerjaan / Jawatan disandang oleh Suami/Isteri
  • Alamat tempat bekerja Suami/ Isteri
  • Poskod
  • Negeri
  • No Telefon
  • Tarikh Suami/Isteri mula berkhidmat di negeri yang dipohon
     
8.
MAKLUMAT SEBAB MOHON TUKAR. Pemohon dikehendaki memilih sebab-sebab permohonan bertukar.
     
9.
MAKLUMAT PENGAKUAN PEMOHON. Pemohon dikehendaki menanda dokumen-dokumen sokongan yang akan disertakan bersama untuk tujuan pertukaran
     
     
     
  Mencetak Maklumat
     
1.
Pemohon hendaklah memastikan Komputer yang digunakan mempunyai perisian Acrobat Reader.
     
2.
Sekiranya tiada, pemohon boleh muat turun perisian tersebut di muka utama sistem eGTukar. Acrobat Reader.
     
3.
Pemohon hendaklah mencetak maklumat permohonan yang telah diisi setelah menghantar borang permohonan.
     

4.
Pemohon hendaklah mencetak maklumat permohonan dengan menekan butang icon pada skrin cetakan dengan memastikan dalam cetakan tersebut mempunyai NO. PERMOHONAN.
     
5.
Sistem akan mencetak maklumat tersebut mengikut muka surat bergantung berapa panjang borang permohonan tersebut.