OPSYEN YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN KE NEGERI-NEGERI BAGI PERTUKARAN JANUARI 2012
SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN MENENGAH (SABKM)

Bil

Negeri

Opsyen Yang Boleh Dipertimbangkan

1

Perlis

Penuh

2.

Kedah

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris

3.

Pulau Pinang

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris

4.

Perak

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris

5.

Selangor

Bahasa Melayu, Sejarah, Geografi

6.

Kuala Lumpur

Penuh

7.

Putrajaya

-

8.

Negeri Sembilan

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Prinsip Akaun

9.

Melaka

Penuh

10.

Johor

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Geografi

11.

Pahang

Penuh

12.

Terengganu

Penuh

13.

Kelantan

Penuh

14.

Sarawak

-

15.

Sabah

Penuh

16.

Labuan

-

*Bagi negeri yang perjawatan penuh/opsyen yang berlebihan, kelulusan
masuk tertakluk kepada bilangan yang diluluskan keluar dan ABM Perjawatan Negeri

 


Hakcipta Terpelihara ©2007 Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia