OPSYEN YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN KE NEGERI-NEGERI BAGI PERTUKARAN JANUARI 2012
SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN RENDAH (SABKR)

Bil

Negeri

Opsyen Yang Boleh Dipertimbangkan

1

Perlis

Penuh

2.

Kedah

Penuh

3.

Pulau Pinang

Penuh

4.

Perak

Penuh

5.

Selangor

-

6.

Kuala Lumpur

-

7.

Putrajaya

-

8.

Negeri Sembilan

-

9.

Melaka

Penuh

10.

Johor

-

11.

Pahang

Penuh

12.

Terengganu

-

13.

Kelantan

Penuh

14.

Sarawak

-

15.

Sabah

-

16.

Labuan

-

*Bagi negeri yang perjawatan penuh/opsyen yang berlebihan, kelulusan
masuk tertakluk kepada bilangan yang diluluskan keluar dan ABM Perjawatan Negeri

 


Hakcipta Terpelihara ©2007 Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia