OPSYEN YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN KE NEGERI-NEGERI BAGI PERTUKARAN JULAI 2014
SEKOLAH RENDAH HARIAN (SR)

Bil
Negeri
Opsyen Yang Dipertimbangkan
SK
SJKC
SJKT
1.
Johor
Pemulihan, j-QAF, Pendidikan Khas, P. Inggeris, Muzik, P. Agama Islam, PJK, PSV, KT Pemulihan, GBK, Pendidikan Khas, P.Melayu, P. Inggeris, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT Pemulihan, P.Melayu, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT
2.
Kedah
Pemulihan, GBK, BC SK, Pendidikan Khas, P. Inggeris, Matematik, KH, PJK, PSV, KT Pemulihan, GBK, Pendidikan Khas, P.Melayu, P. Inggeris, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT Pemulihan, GBK, P.Melayu, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT
3.
Kelantan
Pemulihan, GBK, jQAF, Pendidikan Khas, PraSekolah, P. Inggeris, Matematik, KH, PJK, PSV, KT GBK, P.Melayu, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT
X
4.
Melaka
j-QAF, BC SK, BT SK, P. Inggeris, Muzik, PJK, PSV, KH, KT, Pemulihan, GBK, jQAF, Pendidikan Khas, P.Melayu, P. Inggeris, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT P.Khas, P.Melayu, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT
5.
Negeri Sembilan
j-QAF, BC SK, Pendidikan Khas, P. Inggeris, Muzik, PJK, PSV, KT Pemulihan, GBK, jQAF, Pendidikan Khas, P.Melayu, P. Inggeris, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT Pemulihan, P.Melayu, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT
6.
Pahang
BC SK, Pendidikan Khas, Pra Sekolah, P. Inggeris, Muzik, P. Agama Islam, PJK, PSV, KT Pemulihan, GBK, jQAF, Pendidikan Khas, P.Melayu, P. Inggeris, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT P.Melayu, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT
7.
Pulau Pinang
j-QAF, P. Agama Islam, PJK, PSV, KT GBK, jQAF, P.Melayu, P. Inggeris, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT Pemulihan, P.Melayu, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT
8.
Perak
j-QAF, BC SK,Pra Sekolah, P. Inggeris, PJK, PSV, KT Pemulihan, GBK, jQAF, Pendidikan Khas, PraSekolah, P.Melayu, P. Inggeris, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT Pemulihan, P.Melayu, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT
9.
Perlis
BT SK, Pendidikan Khas, Matematik, KH, PJK, PSV, KT jQAF, PraSekolah, P.Melayu, P. Inggeris, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT Matematik, Sains, PJK
10.
Selangor
BC SK, Pendidikan Khas, P. Inggeris, P. Agama Islam, PJK, PSV, KT Pemulihan, GBK, jQAF, Pendidikan Khas, P.Melayu, P. Inggeris, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT GBK, P.Melayu, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV, KT
11.
Terengganu
BC SK, Pendidikan Khas, P. Inggeris, Muzik, PJK, PSV, KT Pendidikan Khas, P.Melayu, P.Cina, Matematik, Sains,
X
12.
Sabah
j-QAF, Pendidikan Khas, P. Inggeris, Muzik, P. Agama Islam, PJK, PSV, KT Pemulihan, GBK, P.Melayu, P. Cina P.Agama Islam, Matematik
X
13.
Sarawak
j-QAF, BC SK, Pendidikan Khas, PraSekolah, P. Inggeris, Muzik, P. Agama Islam, PJK, PSV Pemulihan, j-QAF, Pendidikan Khas, , P.Melayu, P. Inggeris, Muzik, Matematik, Sains, KH, PJK, PSV
X
14.
WP. Kuala Lumpur
P. Melayu, P. Inggeris, Muzik, P. Agama Islam, PSV Pemulihan, GBK, Pendidikan Khas, P.Melayu, P. Inggeris, Muzik, Matematik, Sains, PJK, PSV, KT PraSekolah, P.Melayu, Muzik, KH, PJK, PSV,
15.
WP.Putrajaya
Pendidikan Khas, Muzik, PJK, PSV GBK, P.Melayu, Muzik, Matematik, Sains, PSV, KT
X
16.
Labuan
BT SK, Pendidikan Khas, P. Inggeris, Muzik, P. Agama Islam, Matematik, PJK, PSV, KT PM, Muzik, Matematik, Sains, PSV, KT
X

 


Hakcipta Terpelihara ©2007 Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia