OPSYEN YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN KE NEGERI-NEGERI BAGI PERTUKARAN JANUARI 2012
SEKOLAH MENENGAH/VOKASIONAL PENDIDIKAN KHAS (SKPK)

Bil

Negeri

Opsyen Yang Boleh Dipertimbangkan

1

Perlis

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

2.

Kedah

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

3.

Pulau Pinang

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

4.

Perak

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

5.

Selangor

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

6.

Kuala Lumpur

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

7.

Putrajaya

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

8.

Negeri Sembilan

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

9.

Melaka

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

10.

Johor

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

11.

Pahang

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

12.

Terengganu

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

13.

Kelantan

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

14.

Sarawak

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

15.

Sabah

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

16.

Labuan

Opsyen Pendidikan Khas (B, P & LD)

*Bagi negeri yang penuh, kelulusan masuk tertakluk kepada kelulusan keluar

 


Hakcipta Terpelihara ©2007 Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia