OPSYEN YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN KE NEGERI-NEGERI BAGI PERTUKARAN JANUARI 2012
SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP)

Bil

Negeri

Opsyen Yang Boleh Dipertimbangkan

1.

Kedah

Bahasa Inggeris,Bahasa Mandarin,Kaunseling

2.

Pulau Pinang

Kaunseling

3.

Perak

Bahasa Melayu,Kaunseling,Bahasa Mandarin

4.

Selangor

Bahasa Melayu,Bahasa Mandarin,Geografi

5.

Putrajaya

kaunseling

6.

Negeri Sembilan

Bahasa Melayu,Pendidikan Islam,Kaunseling,Bahasa Mandarin, Geografi,Kemahiran Hidup

7.

Melaka

Bahasa Melayu

8.

Johor

Bahasa Melayu,Bahasa Inggeri,Geografi,Sains,Sejarah,Bahasa Mandarin,Pendidikan Islam,Kaunseling ,PJK ,KH ,Muzik

9.

Pahang

Bahasa Melayu,Bahasa Inggeris,Geografi,Sains,Sejarah, Bahasa Mandarin,Pendidikan Islam ,Kaunseling ,PJK,KH ,Muzik

10.

Terengganu

KH,Sejarah,PJK,Bahasa Mandarin

11.

Kelantan

Bahasa Mandarin

12.

Sarawak

Bahasa Melayu,Sejarah,Kaunseling,Bahasa Arab

13.

Sabah

Pendidikan Islam,Bahasa Mandarin,Bahasa Arab

14.

Labuan

Bahasa Melayu,Sejarah,Bahasa Mandarin,Pendidikan Islam

*Bagi negeri yang penuh, kelulusan masuk tertakluk kepada kelulusan keluar

 


Hakcipta Terpelihara ©2007 Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia