OPSYEN YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN KE NEGERI-NEGERI BAGI PERTUKARAN JULAI 2014
SEKOLAH MENENGAH HARIAN (SMK)

Bil

Negeri

Opsyen Yang Boleh Dipertimbangkan

1

Perlis

Pendidikan Khas, Bahasa Melayu, Geografi,KH (ERT).

2.

Kedah

Pendidikan Khas, Rekacipta, Sejarah, KH (ERT,SP)

3.

Pulau Pinang

Pendidikan Khas, Rekacipta, Bahasa Melayu, Sejarah, PSV, PJK, KH(ERT & KMT).

4.

Perak

Pendidikan Khas, Rekacipta, Bahasa Melayu, Geografi, Sejarah, PJK, Tasawwur, KH(ERT).

5.

Selangor

Pendidikan Khas, Bahasa Melayu, Geografi, PJK, Sejarah, KH (ERT & SP).

6.

Kuala Lumpur

Pendidikan Khas, Bahasa Melayu, Geografi, Sejarah, KH(ERT).

7.

Putrajaya

Sejarah , KH(P&K).

8.

Negeri Sembilan

Pendidikan Khas, Rekacipta, Bahasa Melayu, Geografi, Sejarah, PSV, KH(ERT)

9.

Melaka

Pendidikan Khas, Sejarah, PSV, KH(ERT).

10.

Johor

Rekacipta, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Geografi, Sejarah, PSV, KH (ERT & SP), Pendidikan Islam, Pendidikan Khas.

11.

Pahang

Pendidikan Khas, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, KH (ERT & SP).

12.

Terengganu

Pendidikan Khas, Rekacipta, LK, Bahasa Inggeris, PSV, KH(ERT & SP).

13.

Kelantan

-

14.

Sarawak

B & K, Pendidikan Khas, Rekacipta, Bahasa Melayu, Sejarah, KH(ERT & SP).

15.

Sabah

B & K, Pendidikan Khas, Rekacipta, PSV, PJK, Pendidikan Islam, KH(ERT & SP).

16.

WP Labuan

Pendidikan Khas, Bahasa Melayu , KH(ERT).

 


Hakcipta Terpelihara ©2007 Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia