OPSYEN YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN KE NEGERI-NEGERI BAGI PERTUKARAN JANUARI 2012
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA)

Bil

Negeri

Opsyen Yang Boleh Dipertimbangkan

1

Perlis

Penuh

2.

Kedah

Bahasa Melayu, Sejarah, Bahasa Inggeris

3.

Pulau Pinang

Bahasa Melayu, Sejarah, Bahasa Arab, Geografi

4.

Perak

Bahasa Melayu, Sejarah, Geografi

5.

Selangor

Bahasa Melayu, Sejarah, Geografi

6.

Kuala Lumpur

Penuh

7.

Putrajaya

Penuh

8.

Negeri Sembilan

Bahasa Melayu, Sejarah, Bahasa Arab

9.

Melaka

Penuh

10.

Johor

Bahasa Melayu, Sejarah

11.

Pahang

Penuh

12.

Terengganu

Penuh

13.

Kelantan

Penuh

14.

Sarawak

Bahasa Melayu, Sejarah, Bahasa Arab

15.

Sabah

Penuh

16.

Labuan

-

*Bagi negeri yang perjawatan penuh/opsyen yang berlebihan, kelulusan
masuk tertakluk kepada bilangan yang diluluskan keluar dan ABM Perjawatan Negeri

 


Hakcipta Terpelihara ©2007 Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia