SISTEM PENTAKSIRAN SOFTSKILLS SECARA ONLINE (E-SOFTSKILLS)
 
Sila masukkan Nama Login dan Kata Laluan untuk memasuki laman.
 
No. Kad Pengenalan :
Kata Laluan :        
 
 
Pentadbir Sistem
 
 
  • Penilaian guru hanya melibatkan murid tingkatan 2 dan tingkatan 4 sahaja.
 
 
 
 
 
::. Sistem Pentaksiran Softskills Secara Online (e-Softskills) - Guru .::