Pastikan anda menggunakan pelayar SELAIN daripada
INTERNET EXPLORER untuk mengelakkan sebarang masalah semasa menggunakan sistem.


Pengenalan

Sistem ini adalah versi baru Sistem Pesanan Buku Teks bagi memesan buku
kegunaan tahun hadapan. Ianya telah ditambahbaik seiring dengan perkembangan
teknologi dan keperluan semasa iaitu secara atas talian dan capaian melalui internet.
Versi sistem pesanan terdahulu adalah BTBT Online yang telah dibangunkan
menggunakan ORACLE 6i.


Pengguna bagi sistem ini terdiri daripada Sekolah, PPD, JPN dan Bahagian Buku Teks (BBT)
selaku pentadbir dan urus setia sistem.

 


Makluman

(1) Selasa,13/Jan/15

JADUAL PELAKSANAAN PESANAN BUKU TEKS SPBT
Berikut disertakan jadual pelaksanaan pesanan buku teks SPBT Tahun 2015 untuk rujukan dan tindakan pihak tuan/puan. Tuan/Puan dipohon agar mematuhi jadual tersebut bagi mengelakkan sebarang masalah capaian terhadap sistem. Sekian, terima kasih.
JADUAL PELAKSANAAN PESANAN

(2) Khamis,23/Oct/14

ESPBT LATIHAN
Bagi tujuan latihan sistem ESPBT : Mohon ke alamat apps.moe.gov.my/espbtlatihan/sistem