Pastikan anda menggunakan pelayar SELAIN daripada INTERNET EXPLORER untuk mengelakkan sebarang masalah semasa menggunakan sistem.

Pengenalan

Sistem ini adalah versi baru Sistem Pesanan Buku Teks bagi memesan buku kegunaan tahun hadapan. Ianya telah ditambahbaik seiring dengan perkembangan teknologi dan keperluan semasa iaitu secara atas talian dan capaian melalui internet. Versi sistem pesanan terdahulu adalah BTBT Online yang telah dibangunkan menggunakan ORACLE 6i.


Pengguna bagi sistem ini terdiri daripada Sekolah, PPD, JPN dan Bahagian Buku Teks (BBT) selaku pentadbir dan urus setia sistem.

 


Makluman

(1) Khamis,23/Oct/14

ESPBT LATIHAN
Bagi tujuan latihan sistem ESPBT : Mohon ke alamat apps.moe.gov.my/espbtlatihan/sistem

(2) Selasa,08/Jul/14

CETAKAN BTBTR460
Untuk makluman, Penyata Bekalan Buku Teks (btbtr460) telah sedia untuk dicetak oleh pihak Sekolah mulai pada 8 Julai 2014. Tempoh pembekalan Buku Cetakan Semula adalah mulai pada 3 Julai 2014 hingga 27 Ogos 2014. Pihak Sekolah dipohon agar merujuk btbtr460 semasa proses penerimaan buku teks di sekolah. Sekian, terima kasih.