Pastikan anda menggunakan pelayar SELAIN daripada INTERNET EXPLORER untuk mengelakkan sebarang masalah semasa menggunakan sistem.

Pengenalan

Sistem ini adalah versi baru Sistem Pesanan Buku Teks bagi memesan buku kegunaan tahun hadapan. Ianya telah ditambahbaik seiring dengan perkembangan teknologi dan keperluan semasa iaitu secara atas talian dan capaian melalui internet. Versi sistem pesanan terdahulu adalah BTBT Online yang telah dibangunkan menggunakan ORACLE 6i.


Pengguna bagi sistem ini terdiri daripada Sekolah, PPD, JPN dan Bahagian Buku Teks (BBT) selaku pentadbir dan urus setia sistem.

 


Makluman

(1) Khamis,13/Mar/14

PENGISIAN SISTEM ESPBT BAGI NEGERI PAHANG
Adalah dimaklumkan bahawa pengisian sistem eSPBT bagi sekolah adalah sehingga 14 Mac 2014 (Jumaat). Sila pastikan sekolah telah membuat pesanan buku teks bagi sesi persekolahan Tahun 2015.