Untitled Document


Paparan Utama  ||  , ,
Login Pengguna
Pengguna :

Katalaluan :
Login Kali Pertama
Lupa Katalaluan

Bantuan Pengguna
Sekiranya terdapat sebarang masalah/aduan berkaitan dengan Sistem e-TUKAR, sila maklumkan kepada kami melalui email berikut: etukar@moe.gov.my

Talian Bantuan
Nombor talian :
03-88721519 / 03-88847759 /
03-88847760

Talian Bantuan boleh dihubungi pada waktu dan hari seperti berikut :-
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi –5.30 Petang
Hari Bekerja :
Isnin – Jumaat

Manual Pengguna
Manual Pengguna Sistem
Manual Penyediaan Dokumen
Manual Pengesah 1 dan 2
Surat Edaran
Soalan Lazim (FAQ)

Untitled Document
Pemberitahuan
Semakan keputusan permohonan pertukaran bagi sesi 1/2014 boleh dilakukan bermula jam 5.30 petang, 21 Mac 2014 (Jumaat)

PROSES KELULUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN SESI 1/2014 BAGI JAWATAN PEMBANTU MAKMAL, GRED C17 DILANJUTKAN SEHINGGA 15 APRIL 2014 (SELASA). SEHUBUNGAN ITU, KEPUTUSAN BOLEH DISEMAK SECARA BERPERINGKAT DARI SEMASA KE SEMASA BERMULA 7 APRIL 2014 DAN KEPUTUSAN MUKTAMAD BOLEH DISEMAK PADA 16 APRIL 2014. PEMOHON YANG BERJAYA AKAN MELAPOR DIRI DI TEMPAT BERTUGAS YANG BARU BERKUATKUASA 5 MEI 2014. SURAT ARAHAN PERTUKARAN AKAN DIEDARKAN SEWAJARNYA DAN DIJANGKA DITERIMA SELEWAT-LEWATNYA 30 APRIL 2014.

PEMOHON YANG BERJAYA DALAM PERMOHONAN ETBG BAGI SESI 1/2014 AKAN MELAPORKAN DIRI KE TEMPAT BARU PADA 1 APRIL 2014. SURAT ARAHAN PERTUKARAN AKAN DIHANTAR MELALUI POS OLEH PIHAK BPSM DAN JPN. SEBARANG PEMBATALAN PERTUKARAN BAGI PEMOHON YANG TELAH BERJAYA ADALAH TIDAK DIBENARKAN.HARAP MAKLUM

PERMOHONAN PERTUKARAN KAKITANGAN BUKAN GURU BAGI SESI 2/2014 TELAH DIBUKA BERMULA PADA 1 SEHINGGA 30 APRIL 2014. SEHUBUNGAN DENGAN ITU SEMUA PEMOHON YANG BELUM PERNAH MENDAFTAR BOLEH MENDAPATKAN ID DAN KATALALUAN BERMULA PADA TARIKH BERKENAAN DENGAN KLIK LOGIN KALI PERTAMA. BAGI PEMOHON YANG PERNAH MENDAFTAR PULA, DAN INGIN MEMOHON TUKAR BAGI SESI BERKENAAN, SILA LOGIN MENGGUNAKAN ID DAN KATALALUAN YANG SAMA DAN KLIK KEMASKINI.

Bagi pengguna yang menghadapi masalah terlupa ID pengguna atau katalaluan, pengguna juga boleh menghantar emel ke alamat : etukar@moe.gov.my, dengan menyatakan nama penuh, no kad pengenalan dan ID Pengguna.
Permohonan Pertukaran Bukan Guru Secara Atas Talian
Sila pastikan sebelum login, keperluan berikut dipenuhi bagi memastikan kelancaran proses permohonan tuan/puan. Dokumen-dokumen berikut perlu disediakan sama ada didalam format pdf/bitmap/jpeg dll untuk di muat naik semasa membuat permohonan pertukaran :
  i) Sijil Pendaftaran Perkahwinan/Nikah ; jika berkaitan
  ii) Surat Pengesahan Majikan Pasangan ; jika berkaitan
  iii) Surat Pengesahan Doktor ; jika berkaitan
  iv) Surat Daftar Perceraian/Kematian ; jika berkaitan
  v) Surat Kelahiran Anak ; jika berkaitan
  vi) Laporan Polis; jika berkaitan dan
  vii) Lain-lain dokumen berkaitan.
- Harap Maklum -
Kalendar Aktiviti Permohonan Pertukaran Bukan Guru KPM Bil. 2/2014
Peringkat Aktiviti. Tempoh Masa
1 Permohonan Atas Talian Oleh Pemohon (1-30 April 2014) 30 hari
2 Pengesahan di peringkat Pengesah I (1-10 Mei 2014)
- Pengesah I adalah terdiri di kalangan ketua jabatan tempat pemohon bertugas seperti Guru Besar/Pengetua/Pengarah IPG/Pengarah Kolej Matrikulasi dll. * Pengesahan juga boleh dilakukan sebaik sahaja permohonan dihantar oleh pemohon tanpa perlu menunggu tarikh yang telah ditetapkan.
10 Hari
3 Pengesahan di peringkat Pengesah II (11-17 Mei 2014)
- Pengesah II adalah terdiri di kalangan ketua jabatan di peringkat negeri atau bahagian seperti Pengarah-pengarah JPN/Pengarah-pengarah Bahagian.
7 Hari
4 Pemprosesan kelulusan permohonan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri (18 Mei - 23 Mei 2014) dan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (26 Mei - 6 Jun 2014) 20 Hari
5 Makluman keputusan permohonan pertukaran kepada pemohon (23-30 Jun 2014) 8 hari
6 Pemohon berjaya melaporkan diri (1 Julai 2014) 1 Hari
Pengurusan Pertukaran Kakitangan Bukan Guru
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) menerima permohonan pertukaran daripada kakitangan bukan guru di Kementerian Pendidikan Malaysia. Permohonan yang dikemukakan perlu berdasarkan kepada asas-asas seperti berikut:-
a. Mengikut pasangan bertukar
b. Mencari pengalaman baru
c. Masalah peribadi (cth: jauh daripada tempat tinggal / tidak sesuai dengan persekitaran tempat kerja / ancaman keselamatan dan lain-lain sebab munasabah)
Permohonan Pertukaran Atas Talian
Permohonan atas talian ini merupakan satu lagi inovasi Kementerian dalam mempercepatkan proses permohonan pertukaran disamping dapat meningkatkan penggunaan ICT di dalam urusan perkhidmatan. Sistem ini juga dapat menjimatkan masa dan tenaga pengurus sumber manusia di peringkat Kementerian/Bahagian/Jabatan/Institusi dan sekolah.
Proses permohonan pertukaran melibatkan 3 peringkat yang melibatkan pemohon, ketua jabatan, bahagian / jabatan dan pihak Kementerian. Berikut adalah anggaran tempoh masa yang terlibat di dalam proses permohonan atas talian berkenaan:-
Peringatan
Permohonan tuan/puan perlu disahkan oleh Pengesah I dan Pengesah II terlebih dahulu sebelum dimajukan kepada BPSM. Pengesah I adalah terdiri di kalangan guru besar/pengetua/pengarah-pengarah ipg/pengarah-pengarah kolej matrikulasi,pegawai BTPN dan lain-lain yang melaksanakan tugas sebagai ketua jabatan. Manakala Pengesah II pula terdiri daripada Pengarah JPN/pengarah/setiausaha bahagian dan lain-lain.
 
Pemohon adalah diingatkan untuk membuat susulan dengan Pengesah I bagi memastikan permohonan yang dibuat telah disahkan agar permohonan berkenaan dimajukan kepada Pengesah II.

Klik untuk download Adobe Reader
Untitled Document