Untitled Document


Paparan Utama  ||  , ,
Login Pengguna
Pengguna :

Katalaluan :
Login Kali Pertama
Lupa Katalaluan

Bantuan Pengguna
Sekiranya terdapat sebarang masalah/aduan berkaitan dengan Sistem e-TUKAR, sila maklumkan kepada kami melalui email berikut: etukar@moe.gov.my

Talian Bantuan
Nombor talian :
03-88721519 / 03-88847759 /
03-88847760

Talian Bantuan boleh dihubungi pada waktu dan hari seperti berikut :-
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi –5.30 Petang
Hari Bekerja :
Isnin – Jumaat

Manual Pengguna
Manual Pengguna Sistem
Manual Penyediaan Dokumen
Manual Pengesah 1 dan 2
Surat Edaran
Soalan Lazim (FAQ)

LUPA KATALALUAN

Jika terlupa katalaluan, sila masukkan maklumat berikut dengan tepat
 Nama Penuh :
 No Kad Pengenalan Baru :
   
Untitled Document