.:: Permohonan Dalam Talian Kursus Dalam Perkhidmatan ::.
 
 
 
 
 
Pengguna Berdaftar : 5034
Pemohon PPG            : 4279
 
 
SILA PATUHI ARAHAN DAN FAHAMI SEMUA TERMA-TERMA SYARAT YANG DIIKLANKAN.
 
Tempoh Permohonan bermula pada 10 Jun 2013 (Isnin) hingga 14 Julai 2013 (Ahad)
 
PROGRAM AMBILAN SEPTEMBER 2013 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) DARI LANTIKAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN (SPP) YANG BERUMUR 49 tahun ke bawah pada 31 Disember 2013 (lahir pada 1964 dan ke atas), opsyen bersara wajib bagi yang berumur 46 dan 47 tahun ialah 58 atau 60 tahun dan bagi yang berumur 48 dan 49 ialah 60 tahun.
 
A Kalendar Program Pensiswazahan Guru
B Iklan/Surat Siaran Program
C Bidang Pengajian
D Garis Panduan
E Panduan Mengisi Borang Permohonan
F Contoh Permohonan
G Contoh Cetakan Borang Permohonan
H FAQ bagi permohonan PPG Ambilan 2013
 
 
KLIK LOG MASUK DISEBELAH UNTUK MEMBUAT PERMOHONAN
.:: Permohonan Dalam Talian Kursus Dalam Perkhidmatan ::.
Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia
Hakcipta Terpelihara ©2008 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pendidikan Malaysia
PENAFIAN
Pengguna aplikasi web bertanggungjawab untuk merahsiakan pengenalan identiti pengguna masing-masing. Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pendidikan Guru tidak bertanggungjawab kepada sebarang masalah yang timbul akibat pencerobohan pengenalan identiti pengguna dan kecuaian disebabkan oleh pihak pengguna