.:: Permohonan Dalam Talian Kursus Dalam Perkhidmatan ::.
 
 
 
Pengguna Berdaftar : 5034
Pemohon PPG            : 4279
 
             

Kalendar Program Pensiswazahan Guru Ambilan 2013
Bil
Keterangan
Tarikh
Tindakan
1.
 Permohonan dalam talian
 10 Jun 2013 - 14 Julai 2013
 Pemohon
2.
 Sokongan dalam talian
 18 Julai 2013 - 26 Julai 2013
 Guru Besar/Pengetua/Ketua Jabatan
3.
 Pengesahan dalam talian
 29 Julai 2013 - 02 Ogos 2013
 BPG,BTP,JPN
4.
 Semakan Permohonan
 19 September 2013
 Pemohon
5.
 Pendaftaran
 28 September 2013 - 29 September 2013
***Tertakluk kepada kalendar akademik IPG/IPTA/IPTS
 Pemohon

 
 
 
 
 
.:: Permohonan Dalam Talian Kursus Dalam Perkhidmatan ::.
Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia
Hakcipta Terpelihara ©2008 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pendidikan Malaysia
PENAFIAN
Pengguna aplikasi web bertanggungjawab untuk merahsiakan pengenalan identiti pengguna masing-masing. Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pendidikan Guru tidak bertanggungjawab kepada sebarang masalah yang timbul akibat pencerobohan pengenalan identiti pengguna dan kecuaian disebabkan oleh pihak pengguna