Makluman:
 
  a. Pemohon dibenarkan menghantar hanya satu permohonan sahaja.  
  b. Pindaan kepada butiran permohonan boleh dilakukan dengan menggunakan Nombor Pengenalan individu
(PIN) yang sama dan dibenarkan membuat tiga kali pindaan sahaja.
  c. Pindaan dibenarkan sehingga tarikh tutup permohonan iaitu pada 24 Oktober 2010.  
   
1.
Pilihan Bidang Pengkhususan
1.1
Sila buat pilihan bidang pengkhususan KPLI yang anda ingin ikuti. Kod dan bidang pengkhususan yang ditawarkan adalah seperti di dalam senarai yang diberi.
     
    BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN
   
Bil.
Kod
Bidang
1.
A150M0000P
Bahasa Melayu (SJKC)
2. A160M0000P Bahasa Melayu (SJKT)
3. A110E0000P Bahasa Inggeris (SK)
4. A150E0000P Bahasa Inggeris (SJKC)
5. A160E0000P Bahasa Inggeris (SJKT)
6. A110T0000P Bahasa Tamil (SK)
7. A110C0000P Bahasa Cina (SK)
8. A151M0000P Matematik (SJKC)
9. A161M0000P Matematik (SJKT)
10. A151S0000P Sains (SJKC)
11. A161S0000P Sains (SJKT)
12. A157B0000P Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (SJKC)
13. A167B0000P Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (SJKT)
14. A157D0000P Pendidikan Khas Masalah Pendengaran (SJKC)
15. A167D0000P Pendidikan Khas Masalah Pendengaran (SJKT)
16. A157L0000P Pendidikan Khas Masalah Penglihatan (SJKC)
17. A167L0000P Pendidikan Khas Masalah Penglihatan (SJKT)
18. A156V0000P Pendidikan Seni Visual (SJKC)
19. A166V0000P Pendidikan Seni Visual (SJKT)
20. A156J0000P Pendidikan Jasmani (SJKC)
21. A166J0000P Pendidikan Jasmani (SJKT)
22. A157K0000P Bimbingan dan Kaunseling (SJKC)
23. A167K0000P Bimbingan dan Kaunseling (SJKT)
24. A157C0000P Pendidikan Pemulihan (SJKC)
25. A167C0000P Pendidikan Pemulihan (SJKT)
26. A154K0000P Kemahiran Hidup (SJKC)
27. A164K0000P Kemahiran Hidup (SJKT)
28. A157M0000P Pendidikan Muzik (SJKC)
29. A167M0000P Pendidikan Muzik (SJKT)
30. A156C0000P Pengajian Sosial (SJKC)
31. A166C0000P Pengajian Sosial (SJKT)
32. A117P0000P Prasekolah (SK)
33. A157P0000P Prasekolah (SJKC)
34. A167P0000P Prasekolah (SJKT)
       
2. Maklumat Diri
  2.1 Nama Penuh  
   
Sila nyatakan nama penuh anda seperti di dalam kad pengenalan. Jika nama anda melebihi 40 huruf, sila gunakan kependekan yang sesuai. 
       
    Salah : Tengku Mohamed Shariffudin bin Tengku Mohamed Yusof  
    Betul : Tengku Md. Shariffudin b. Tg. Md. Yusof  
       
  2.2 Nombor Kad Pengenalan  
   
Sila nyatakan nombor Kad Pengenalan Baru (12 digit) dalam ruang berkenaan. Jangan masukkan sempang di antara nombor.
       
    Salah : 850111 - 14 - 5161  
    Betul : 850111145161  
       
  2.3 Jantina  
    Nyatakan kod jantina dari pilihan berikut:  
   
Jantina
Lelaki
Perempuan
 
       
  2.4 Keturunan  
    Sila nyatakan keturunan anda dengan menggunakan pilihan berikut:  
   
Keturunan
Tiada Maklumat
Melayu
Cina
India
Orang Asli Semenanjung
Bumiputera Sabah
Bumiputera Sarawak
Lain-lain
 
       
  2.5 Tarikh Lahir  
    Sila nyatakan tarikh lahir anda bermula dengan hari, bulan dan tahun  
       
    Salah : 11 Januari 1985  
    Betul : 11 - 01 - 85  
       
  2.6 Agama  
    Pilih kod agama/anutan anda daripada pilihan berikut:  
   
Agama
Tiada Maklumat
Islam
Kristian
Buddha
Hindu
Tiada agama
Lain-lain agama
 
       
  2.7 Taraf Perkahwinan  
    Sila nyatakan taraf perkahwinan dengan pilihan berikut:  
   
Taraf Perkahwinan
Belum berkahwin
Kahwin
Duda
Janda
Balu
 
       
  2.8 Kewarganegaraan  
    Nyatakan taraf kewarganegaraan anda dengan menggunakan pilihan berikut:  
   
Taraf Kewarganegaraan
Warganegara Malaysia
Penduduk Tetap
Penduduk Sementara
Bukan Warganegara Malaysia
 
       
  2.9 Kekurangan upaya  
    Sila nyatakan jenis kekurangan upaya (jika ada) dengan pilihan berikut:  
   
Kekurangan Upaya
Tiada kekurangan upaya
Buta
Buta warna
Gagap
Kurang upaya anggota kaki
Lumpuh
Kurang upaya pendengaran
Rabun yang teruk(mengguna alat untuk membaca)
Bisu / Pekak
Kurang upaya anggota tangan
Kurang upaya lain-lain anggota
 
       
  2.10 Pekerjaan Sekarang  
    Nyatakan jenis pekerjaan sekarang:  
   
Jenis Pekerjaan Sektor

Tiada pekerjaan / Menganggur
Bekerja sendiri / Berniaga / Bertani

- - (Kosongkan)
Perguruan / Pensyarah / Pendidik
Perundangan / Peguam
Perniagaan / Syarikat / Perdagangan
Perubatan / Hospital / Farmasi
Pentadbiran / Pengurusan / SSL
Pembuatan / Perkilangan / Pengangkutan
Pembinaan / Perumahan / Bangunan
Perladangan / Pertanian / Bidang-bidang lain

K - Kerajaan

S - Swasta

       
  2.11 Jumlah Pendapatan  
    Nyatakan jumlah pendapatan / gaji terkumpul anda / suami isteri dengan pilihan berikut:
   
Jumlah Pendapatan
Kurang daripada RM 1000
Antara RM 1001 dan RM 1500
Antara RM 1501 dan RM 2000
Antara RM 2001 dan RM 2500
Antara RM 2501 dan RM 3000
Antara RM 3001 dan RM 3500
Antara RM 3501 dan RM 4000
Melebihi RM 4000
 
       
  2.12 Pengalaman Mengajar  
    Sila nyatakan tempoh pengalaman mengajar:  
   
Tempoh Pengalaman Mengajar
Tiada pengalaman mengajar
Pengalaman mengajar kurang daripada 6 bulan
Pengalaman mengajar kurang daripada 6 bulan hingga 12 bulan
Pengalaman mengajar kurang daripada 12 bulan hingga 18 bulan
Pengalaman mengajar kurang daripada 18 bulan hingga 24 bulan
Pengalaman mengajar kurang daripada 24 bulan hingga 30 bulan
Pengalaman mengajar melebihi daripada 30 bulan

Penting :
Anda diminta mengemukakan surat asal perlantikan sebagai guru sandaran dan menyerahkan salinannya semasa menghadiri temu duga. Salinan surat ini hendaklah disahkan oleh Guru Besar / Pengetua sekolah tempat anda bertugas. 

       
  2.13 Kod Sekolah  
    Sila nyatakan kod sekolah tempat anda bertugas sekarang (jika berkaitan).  
       
  2.14 Kesihatan  
   
a. Saya boleh terlibat dalam aktiviti lasak
 
   
0
Tidak
1
Ya
 
       
    b. Saya menghidap penyakit yang memerlukan rawatan berterusan  
   
0
Tidak
1
Ya
 
       
    c. Jenis Penyakit yang dihidapi  
   
Keterangan Penyakit
SERANGAN SAKIT JANTUNG
PEMBEDAHAN AORTA
HIPERTENSI ARTERI PULMONARI
PINTASAN JANTUNG
BARAH
EPILEPSI(SAWAN)
KEMURUNGAN/DEPRESI
KEGAGALAN BUAH PINGGANG BERFUNGSI
LUMPUH
PEMINDAHAN DAN KEGAGALAN BERFUNGSI ORGAN UTAMA
HILANG DAYA PENGLIHATAN SEPENUHNYA
SKLEROSIS BERBILANG
ASTHMA/LELAH
HILANG DAYA PERTUTURAN
HILANG DAYA PENDENGARAN
KENCING MANIS
ANEMIA APLASTIK
LAIN-LAIN

   
3. Akademik
  3.1 Institusi Pengajian  
    Nyatakan institusi pengajian yang menganugerahi anda ijazah pertama dari senarai berikut:
   
Universiti

Universiti Malaya (UM)
Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Teknologi Mara (UiTM)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Universiti Darul Iman Malaysia (UDM)
Universiti Teknologi Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
Universiti Multimedia (UMM)
Universiti Teknologi Petronas (UTP)
Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR)
Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (MUST)
Universiti Nottingham Di Malaysia (UNiM)
Monash University Malaysia (MUM)
Curtin University of technology Sarawak, Campus Lutong (CUTS)

Universiti Industri Selangor (UNISEL)
Universiti Perubatan Antarabangsa (IMU)
Institut Perubatan, Sains dan Teknologi Asia (AIMST)
Universiti Terbuka Malaysia (UNITEM)
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
Universiti Kuala Lumpur (UniKL)
Management and Science University (MSU) / (KUTPM)
Kolej Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur (KLiUC)
University Teknologi Kreatuf Limkokwing (LUCT)
Kolej Universiti Antarabangsa Sedaya (UCSI)
Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech (IUCTT)
Kplej Universiti Sunway (SyUC)
Asia Pacific University College of Technology & Inovatif (Asia Pacific UCTI)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Kolej Universiti HELP (HUC)
Binary University College of Management & Entrepreneurship (BUCME)
Swinburne University of Technology, Campus Sarawak (SUT)
Kolej Universiti Sains Perubatan Cyberjaya (CUCMS)
Kolej Universiti Antarabangsa INTI (INTI)
Kuala Lumpur Metropolitan University College (METROPOLITAN)
Kolej Universiti Insaniah (KUIN)
Kolej Universiti Taylor's (TAYLOR'S)
Al-Madinah International University (MEDIU)
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)
Asia e University (AeU)
Kolej Universiti Nilai Antarabangsa (NILAI ANTARABANGSA)
Kolej Universiti TATI (TATIUC)
Universiti Terbuka Wawasan (WOU)
Universiti Antarabangsa Al Bukhari (AIU)
Lain-lain Universiti di Malaysia
Universiti United Kingdom
Universiti Eropah selain di UK
Universiti Amerika Syarikat
Universiti Kanada
Universiti Australia
Universiti New Zealand
Universiti China / Taiwan
Universiti Jepun / India / Russia
Universiti Timur Tengah / Mesir / Jordan
Universiti Negara-Negara ASEAN selain Malaysia
Universiti Lain Luar Negara

       
  3.2 Tarikh Tamat  
    Sila nyatakan tarikh, bulan dan tahun anda tamat pengajian peringkat ijazah pertama.
    Contoh : 16 Disember 2001  
   
1 6 1 2 2 0 0 1
 
       
  3.3 Tarikh Konvokesyen  
    Sila nyatakan tarikh, bulan dan tahun konvokesyen anda dianugerahi ijazah pertama.
    Contoh : 18 Ogos 2001  
   
1 8 0 8 2 0 0 1
 
       
  3.4 Taraf Ijazah dianugerah  
    Nyatakan kelas ijazah yang anda peroleh:  
   

Kelayakan
Ijazah Am
Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Tiga
Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Dua Rendah
Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Dua Tinggi
Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Satu

Nyatakan kelas ijazah yang anda peroleh (jika berkenaan):
Kelayakan
Ijazah Am
Maqbul
Jayyid
Jayyid Jiddan
Mumtaz

atau nyatakan peratusan kelas ijazah yang anda peroleh (jika berkenaan): 
Peratusan
Kurang daripada 50.00
50.00 - 59.99
60.00 - 69.99
70.00 - 79.99
80.00 - 100.00

 
       
  3.5 CGPA  
   
Sila nyatakan CGPA yang anda peroleh sekiranya universiti anda menggunakan sistem CGPA dalam penganugerahan ijazah. (Jika tidak berkenaan, kosongkan ruangan ini).
    Contoh : 3.08  
   
3 . 0 8
 
       
  3.6 Bidang pengkhususan di peringkat ijazah pertama  
   
Sila nyatakan bidang pengkhususan di peringkat ijazah seperti di dalam senarai diberikan. Jika sekiranya tidak menepati bidang ijazah yang disenaraikan, sila pilih bidang ijazah yang paling hampir dengan bidang ijazah tersebut.
   
BIDANG KURSUS
Bahasa Arab
Bahasa Arab dan Kesusasteraan
Bahasa Arab dan Tamadun Islam
Bahasa Inggeris
Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan
Bahasa Jepun
Bahasa Jerman
Bahasa Mandarin
Bahasa Melayu dan Kesusasteraan
Bahasa Melayu dan Linguistik
Bahasa Perancis
Bahasa Tamil
Biologi / Biokimia / Bioteknologi / Bioindustri / Marin / Gunaan / Pemuliharaan
Bioperubatan / Genetik / Mikrobiologi
Chartered Institute Of Transport UK
Ekonomi
Ekonomi Pengurusan / Perniagaan / Kewangan / Sumber Manusia
Ekonomi Perancangan / Pembangunan / Tenaga dan Sumber Asli
Farmasi
Fizik / Fizik Bahan / Gunaan / Industri / Kejuruteraan / Elektronik
Fizik Kesihatan / Perubatan
Forensik
Fotografi dan Pengimejan Kreatif / Sinaran Perubatan
Geofizik
Geografi
Geoinformatik
Geologi
Ilmu Kemanusiaan
Ilmu Kemasyarakatan
Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan
Instrumentasi
Kajian Antarabangsa
Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan
Kajian Khidmat Sosial
Kaunseling
Kaunseling Organisasi
Kejururawatan
Kejuruteraan Awam / Sivil / Perkhidmatan Bangunan
Kejuruteraan Bahan / Struktur / Alam Sekitar / Sumber Mineral
Kejuruteraan Biokimia / Bioteknologi / Teknologi Marin
Kejuruteraan Elektrik / Elektronik
Kejuruteraan Kimia / Petroleum / Termal Bendalir
Kejuruteraan Komputer / Perisian / Telekomunikasi / Sistem Maklumat
Kejuruteraan Mekanikal / Jentera / Automotif / Mekatronik / Teknologi
Kejuruteraan Pembuatan / Pembungkusan / Industri / Proses dan Makanan
Kejuruteraan Polimer / Tekstil / Perkayuan
Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan
Kimia / Kimia Analisis / Oleokimia
Kimia Industri / Teknologi / Gunaan / Petroleum / Persekitaran
Komunikasi / Komunikasi Massa
Maklumat Pengurusan (Rekod / Sistem Maklumat)
Matematik
Matematik Industri
Matematik Kewangan
Matematik Komputasi
Optometri
Pemakanan dan Kesihatan Komuniti
Pembangunan Manusia
Pemodelan Komputer
Pemodelan Matematik
Pemuliharaan Biodiversiti
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Pengangkutan
Pengimejan Diagnostik dan Radioterapi
Pengurusan
Pengurusan / Pentadbiran Perniagaan
Pengurusan Bank / Kewangan dan Perbankan / Perbankan Islam
Pengurusan dan Perancangan Pembangunan
Pengurusan Hartanah
Pengurusan Hotel
Pengurusan Kerja Sosial
Pengurusan Ladang / Perhutanan
Pengurusan Maritim
Pengurusan Pelancongan
Pengurusan Pemasaran / Pemasaran Antarabangsa
Pengurusan Pembangunan / Pembinaan
Pengurusan Perkhidmatan Makanan
Pengurusan Perniagaan Antarabangsa
Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat
Pengurusan Peruncitan
Pengurusan Sukan
Pengurusan Sumber Manusia
Pengurusan Teknologi / Sistem / Teknologi Maklumat
Pentadbiran Awam
Pentadbiran dan Pembangunan Tanah
Pentadbiran Insuran
Pentadbiran Korporat
Pentadbiran Muamalat
Pentadbiran Pengurusan Operasi / Penyelidikan Operasi
Perakaunan
Perancangan Bandar dan Wilayah
Pergigian
Perhubungan Antarabangsa
Perhubungan Industri
Perladangan Hutan dan Perhutanan
Perniagaan tani
Pertanian
Pertuturan
Perubatan
Perubatan dan Pembedahan
Perubatan Veterinar
Perumahan, Bangunan dan Perancangan
Polisi Awam dan Sekitaran
Politik dan Pemerintahan
Psikologi
Psikologi Belia dan Pembangunan Komuniti
Psikologi Industri dan Organisasi
Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga
Psikologi Kaunseling
Remote Sensing
Sains Aktuari
Sains Alam Sekitar
Sains Argoteknologi / Akuakultur / Hortikultur / Pertanian / Perhutanan
Sains Audiologi
Sains Bahan / Teknologi Sumber
Sains dan Teknologi Makanan dan Bioproses
Sains dan Teknologi Polimer
Sains Kognitif
Sains Komputer
Sains Komputer (Multimedia)
Sains Komputer (Rangkaian)
Sains Komputer (Sistem / Perisian)
Sains Makanan dan Pemakanan / Dietetik
Sains Marin dan Samudera
Sains Nuklear
Sains Pengguna
Sains Politik
Sains Sukan
Sastera (Terjemahan dan Interpretasi)
Sastera dan Kesusasteraan Melayu
Sejarah
Sejarah dan Tamadun
Seni Bina
Seni Bina Dalaman
Seni Bina Landskap
Seni Bina Reka Bentuk
Seni Halus (Grafik, Komunikasi, Lakonan dan Pengarahan)
Seni Kreatif
Seni Lukis dan Seni Reka (Grafik / Perindustrian)
Seni Lukis dan Seni Reka (Logam Halus / Seramik)
Seni Lukis dan Seni Reka (Rekaan Fesyen / Tekstil)
Seni Muzik
Seni Muzik (Komposisi)
Seni Muzik (Persembahan)
Seni Persembahan (Drama)
Seni Persembahan (Muzik)
Seni Persembahan (Seni Layar)
Sosiologi dan Antropologi
Statistik
Statistik Gunaan
Syariah (Ekonomi / Kewangan / Perbankan)
Syariah (Fiqh / Usul)
Syariah (Pengurusan Islam)
Syariah (Politik)
Syariah (Undang-Undang / Kehakiman)
Teknologi Maklumat / Sains Komputer
Teknologi Percetakan
Teknologi Tekstil / Kayu, Kertas dan Penglitup / Perabot
Teknologi Tumbuhan / Alam Sekitar
Ukur Bahan / Bangunan
Undang-Undang
Usuluddin (Akidah dan Pemikiran / Falsafah)
Usuluddin (al Quran dan Sunnah / Tafsir / Hadith)
Usuluddin (Dakwah dan Kepimpinan / Pengurusan)
Usuluddin (Sejarah dan Tamadun)
Shahadah Takhasus Qiraat, Mesir
Bahasa Cina
Sains Gunaan
Kewangan dan Perbankan Islam
Bidang Lain Yang Diiktiraf Kerajaan & Senet IPTA Tempatan
  3.7 Bidang pengkhususan di peringkat diploma  
    Sila nyatakan bidang pengkhususan diploma daripada senarai. (Jika berkaitan).
   
BIDANG KURSUS
Dip. Akauntansi / Perakaunan
Dip. Analisis Pelaburan / Dip. Insurans
Dip. Bangunan
Dip. Belia Dalam Kerja Pembangunan
Dip. Farmasi
Dip. Fotografi
Dip. Industri
Dip. Kawalan Trafik Udara
Dip. Kejururawatan
Dip. Kejuruteraan (Awam / Pembinaan / Khidmat Bangunan & Selenggara)
Dip. Kejuruteraan (Bahan / Metalurgi / Teknologi Bahan)
Dip. Kejuruteraan (Elektrik / Elektronik / Kuasa & Kawalan)
Dip. Kejuruteraan (Kimia / Petroleum / Tekstil)
Dip. Kejuruteraan (Kimpalan / Kerja Paip / Penyaman Udara / Penyejukbekuan)
Dip. Kejuruteraan (Komputer / Perisian / Teknologi Maklumat / Telekomunikasi)
Dip. Kejuruteraan (Mekanikal / Jentera / Automotif / Mekatronik)
Dip. Kejuruteraan (Pemesinan / Pengautomasian Industri)
Dip. Kejuruteraan (Perabot Berasas Kayu / Pembuatan / Pembungkusan)
Dip. Kejuruteraan (Peralatan / Kawalan / Perhubungan / Aeronautik)
Dip. Kejuruteraan (Perkilangan / Loji)
Dip. Kejuruteraan (Pertanian)
Dip. Kejuruteraan (Perubatan)
Dip. Kejuruteraan (Teknologi Marin / Laut / Perkapalan)
Dip. Kesetiausahaan Eksekutif / Dip. Sains Kesetiausahaan
Dip. Kesihatan Haiwan Dan Penternakan / Dip. Kesihatan Persekitaran
Dip. Kimia Perindustrian
Dip. Latihan Chef
Dip. Mikrobiologi
Dip. Pembangunan Manusia / Dip. Teknologi Rumahtangga
Dip. Pemulihan Anggota
Dip. Pemulihan Cara kerja
Dip. Pengajian Islam (al Quran dan al Sunnah)
Dip. Pengajian Islam (Bahasa dan Kesusasteraan Arab)
Dip. Pengajian Islam (Dakwah)
Dip. Pengajian Islam (Pentadbiran Islam)
Dip. Pengajian Islam (Sejarah dan Tamadun Islam)
Dip. Pengajian Islam (Syariah)
Dip. Pengajian Islam (Usuluddin)
Dip. Pengajian Perniagaan / Dip. Pemasaran
Dip. Pengajian Strategi & Keselamatan
Dip. Pengimejan Perubatan
Dip. Pengurusan Bank / Dip. Kewangan & Perbankan
Dip. Pengurusan dan Pentadbiran Islam
Dip. Pengurusan Hartanah / Dip. Penilaian
Dip. Pengurusan Hotel & Katering / Dip. Pengurusan Perkhidmatan Makanan
Dip. Pengurusan Ladang
Dip. Pengurusan Pelancongan
Dip. Pengurusan Perniagaan / Dip. Perniagaan Antarabangsa
Dip. Pengurusan Teknologi
Dip. Pengurusan Teknologi (Pengangkutan Maritim)
Dip. Pengurusan Teknologi (Perakaunan)
Dip. Pentadbiran Awam
Dip. Perdagangan (Pengurusan & Perniagaan) / (Perakaunan & Kewangan)
Dip. Perikanan
Dip. Perniagaan tani
Dip. Pertanian / Dip. Perhutanan
Dip. Psikologi (Kaunseling)
Dip. Reka Bentuk Dalaman / Grafik / Industri / Produk
Dip. Rekaan Fesyen & Pakaian
Dip. Sains
Dip. Sains Aktuari
Dip. Sains Komputer / Dip. Teknologi Maklumat / Dip. Teknologi Multimedia
Dip. Sains Sukan & Rekreasi
Dip. Sains Ukur & Geomatik
Dip. Sains Ukur & Geomatik (Sistem Maklumat Geografi)
Dip. Sains Ukur & Geomatik (Sumber Alam)
Dip. Seni Bina / Dip. Seni Bina Landskap / Dip. Perancangan Bandar Dan Wilayah
Dip. Statistik
Dip. Tahfiz Al Quran
Dip. Teknologi Getah & Plastik / Dip. Teknologi Tekstil / Dip. Teknologi Perkayuan
Dip. Teknologi Makanan
Dip. Teknologi Makmal Perubatan
Dip. Ukur Bahan / Dip. Ukur Bangunan / Dip. Ukur Tanah
Dip. Undang-Undang
Dip. Seni Kulinari
Dip. Pengajian Media
Dip. Pengurusan Muamalat
Dip. Lulusan Lain Diiktiraf oleh JPA
Lulusan Lain Diiktiraf Kerajaan & Senet IPTA Tempatan
  3.8 Penaja kewangan peringkat ijazah pertama  
    Sila nyatakan jenis pembiayaan pengajian di universiti semasa anda menuntut di peringkat ijazah pertama dengan menggunakan pilihan berikut:
   
Biasiswa / Pinjaman
Tiada Biasiswa / Pembiayaan Sendiri
Kementerian Pelajaran Malaysia
Jabatan Perkhidmatan Awam
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
MARA
Badan Berkanun Kerajaan
Tajaan Swasta cth: Guthrie
Lain-lain Biasiswa / Pinjaman
       
  3.9 Sijil MUET (Malaysian Universities English Test)  
    Sila nyatakan tahap pencapaian (band) anda di dalam ujian tersebut. Biarkan kosong jika tiada.
   
Tahap Pencapaian
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Band 5
Band 6
 
       
  3.10 Adakah anda telah memiliki ijazah sarjana  
   
Y
Ya
T
Tidak
 
       
  3.11 Nama Universiti yang menganugerahkan Ijazah Sarjana (jika soalan 3.10 adalah Ya)
   
Universiti
Universiti Malaya (UM)
Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Teknologi Mara (UiTM)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Universiti Darul Iman Malaysia (UDM)
Universiti Teknologi Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
Universiti Multimedia (UMM)
Universiti Teknologi Petronas (UTP)
Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR)
Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (MUST)
Universiti Nottingham Di Malaysia (UNiM)
Monash University Malaysia (MUM)
Curtin University of technology Sarawak, Campus Lutong (CUTS)

Universiti Industri Selangor (UNISEL)
Universiti Perubatan Antarabangsa (IMU)
Institut Perubatan, Sains dan Teknologi Asia (AIMST)
Universiti Terbuka Malaysia (UNITEM)
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
Universiti Kuala Lumpur (UniKL)
Management and Science University (MSU) / (KUTPM)
Kolej Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur (KLiUC)
University Teknologi Kreatuf Limkokwing (LUCT)
Kolej Universiti Antarabangsa Sedaya (UCSI)
Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech (IUCTT)
Kplej Universiti Sunway (SyUC)
Asia Pacific University College of Technology & Inovatif (Asia Pacific UCTI)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Kolej Universiti HELP (HUC)
Binary University College of Management & Entrepreneurship (BUCME)
Swinburne University of Technology, Campus Sarawak (SUT)
Kolej Universiti Sains Perubatan Cyberjaya (CUCMS)
Kolej Universiti Antarabangsa INTI (INTI)
Kuala Lumpur Metropolitan University College (METROPOLITAN)
Kolej Universiti Insaniah (KUIN)
Kolej Universiti Taylor's (TAYLOR'S)
Al-Madinah International University (MEDIU)
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)
Asia e University (AeU)
Kolej Universiti Nilai Antarabangsa (NILAI ANTARABANGSA)
Kolej Universiti TATI (TATIUC)
Universiti Terbuka Wawasan (WOU)
Universiti Antarabangsa Al Bukhari (AIU)
Lain-lain Universiti di Malaysia
Universiti United Kingdom
Universiti Eropah selain di UK
Universiti Amerika Syarikat
Universiti Kanada
Universiti Australia
Universiti New Zealand
Universiti China / Taiwan
Universiti Jepun / India / Russia
Universiti Timur Tengah / Mesir / Jordan
Universiti Negara-Negara ASEAN selain Malaysia
Universiti Lain Luar Negara
       
4 PENCAPAIAN AKADEMIK PERINGKAT MENENGAH
 
Bagi butiran 4.1 hingga 4.7, sila lengkapkan gred keputusan pencapaian terbaik peperiksaan SPM. Anda dikehendaki mengemukakan semua sijil dan dokumen asal serta menyerahkan salinannya yang telah disahkan, semasa menghadiri temu duga untuk disemak oleh panel temu duga. 
       
  4.1 Tahun menduduki peperiksaan SPM / SPM(V)  
    Sila nyatakan tahun menduduki peperiksaan SPM/SPM(V) :
   
Tahun
Tahun
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
       
  4.2 Keputusan Peperiksaan SPM / SPM(V)  
    Sila nyatakan gred pencapaian terbaik anda bagi keputusan lengkap peperiksaan SPM/SPM(V) :
   
Kod
Gred SPM sebelum tahun 2000
Gred SPM tahun 2000 dan selepas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A1
A2
C3
C4
C5
C6
P7
P8
F9
1A
2A
3B
4B
5C
6C
7D
8E
9G
       
  4.3 Ujian Lisan Bahasa Melayu SPM / SPM(V)  
    Sila nyatakan keputusan Ujian Lisan Bahasa Melayu SPM / SPM ( V )   
   
Gred
Lulus
Gagal
 
       
  4.4 Tahun menduduki peperiksaan STPM  
    Sila nyatakan tahun menduduki peperiksaan STPM (jika berkaitan) :
   
Tahun
Tahun
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
       
  4.5 Keputusan Peperiksaan STPM  
    Sila nyatakan gred keputusan peperiksaan STPM (jika berkaitan) :
   

GRED MATA PELAJARAN
(sebelum tahun 2003)

GRED MATA PELAJARAN
(pada atau selepas tahun 2003

A

A

A -

B

B+

C
B
D
B-
C+
E
C
R
C-
D+
D

F

F

 
       
  4.6 Tahun Matrikulasi  
    Sila nyatakan tahun matrikulasi
   
Tahun
Tahun
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
       
  4.7 Sila nyatakan gred keputusan peperiksaan matrikulasi ( jika berkaitan)  
   

KOD

GRED MATA PELAJARAN

1

A

2

A-

3

B+

4

B

5

B-

6

C+

7

C

8

C-

9

D+

10

D

11

E

12

F

13

Lulus

14

Gagal

 
       
  4.8 Sijil Kemahiran  
    Sila nyatakan (jika berkaitan) jenis Sijil Kemahiran yang anda miliki :   
   
Jenis Sijil Kemahiran
Sijil Ketukangan Maktab Perguruan
Sijil Kemahiran MARA
Sijil Kemahiran Vokasional
Sijil Kemahiran Politeknik
Sijil Kemahiran Malaysia
Lain-lain Sijil Kemahiran dari Institusi Kerajaan, cth: IKBN
 
       
  4.9 Mata Pelajaran Sains Sukan  
    Sila nyatakan mata pelajaran yang berkaitan dengan sukan yang anda ambil semasa di universiti dan nyatakan mata pelajaran tersebut.(jika berkaitan)
   

Kod

Mata Pelajaran Sains Sukan

01

Pengurusan Sukan

02

Psikologi & Kejuruteraan Sukan (Sains Kejurulatihan)

03
Fisiologi Sukan & Terapi Atlit (Fisiologi Eksesais)
04
Kemahiran Ikhtisas Sukan Gelanggang
05
Kemahiran Ikhtisas Rekreasi
06
Kaedah Latihan dan Suaian Fizikal
07
Pendidikan Luar
08
Anatomi dan Fisiologi Manusia
09
Exercise Physiology
10
Pembelajaran Motor
11
Biomechanics
12
Pengujian, Pengukuran dan Penilaian Sains Sukan

13

Pengurusan Sukan dan Rekreasi

14
Psikologi Sukan
15
Kepegawaian Sukan dan Rekreasi
16
Kemahiran Ikhtisas Renang
17
Kemahiran Ikhtisas Olahraga (Balapan)
18
Kemahiran Ikhtisas Olahraga (Padang)

19

Kemahiran Ikhtisas Gimnastik

20
Kurikulum dan Falsafah Sains Sukan
21
Pemakanan Sukan Kemahiran Ikhtisas
22
Sukan Padang

99

Lain-lain kursus Sains Sukan

 
       
  4.10 Penguasaaan Bahasa Inggeris  
    Sila nyatakan tahap penguasaan Bahasa Inggeris :
   

Kod

Tahap Penguasaan

1

Baik dalam pertuturan dan penulisan Bahasa Inggeris

2

Sederhana dalam pertuturan dan penulisan Bahasa Inggeris

3

Lemah dalam pertuturan dan penulisan Bahasa Inggeris

 
       
  4.11 Bakat Muzik  
    a. Sila nyatakan kebolehan bermain alat muzik (jika berkaitan) :
   

Kod

Kebolehan Bermain Alat Muzik

1

Mempunyai kebolehan dan sijil kelayakan profesional

2

Boleh bermain sekurang-kurangnya satu alat muzik, samada tiupan, bertali atau keyboard

3

Tidak boleh bermain sebarang jenis alat muzik

 
     
    b. Jenis alat muzik (Sila nyatakan jenis alat muzik yang boleh dimainkan):
   

Kod

Jenis Alat Muzik

1

Alat muzik jenis tiupan

2

Alat muzik jenis bertali

3
Alat muzik jenis keyboard
4
Alat muzik jenis paluan
5
Boleh bermain 2 jenis alat muzik di atas

6

Boleh bermain semua jenis alat muzik di atas

 
     
5 KEGIATAN KOKURIKULUM  
 
Calon yang aktif dalam kegiatan kokurikulum akan diberi wajaran tertentu. Sila bawa bersama semua dokumen/sijil penglibatan dalam kegiatan kokurikulum semasa menghadiri temu duga.

Sila nyatakan jenis kegiatan daripada setiap bidang kegiatan kokurikulum yang diceburi. Sekiranya pemohon terlibat lebih daripada satu jenis kegiatan, sila masukkan tahap penglibatan/jawatan tertinggi yang disandang. Jika tidak terlibat di dalam mana-mana kegiatan kokurikulum, nyatakan tidak terlibat.
       
  A. SUKAN / PERMAINAN  
  A1. Jenis Sukan / Permainan  
   
Sila pilih jenis sukan atau permainan yang diceburi semasa di sekolah menengah atau di universiti yang mendapat pencapaian terbaik.
   
Jenis sukan / permainan yang diceburi
Tidak terlibat dalam sukan/ permainan
Badminton
Bola Baling
Bola Jaring
Bola Keranjang
Bola Lisut
Bola Tampar
Bola Sepak
Bowling
Bowling Padang
Catur/Dam/Dart/Karom
Gimnastik/Gimrama
Golf
Hoki
Kriket
Lumba Basikal
Memanah/Menyumpit
Olahraga (Acara Padang)
Olahraga (Acara Trek)
Petanque
Perahu Layar/ Kenu
Ping Pong
Polo Air
Ragbi
Renang Berirama
Seni Bela Diri Sekolah (cth: Silat/Tae Kwon Do/Karate/Wushu dll)
Sepak Takraw
Sukan Renang
Skuasy
Tenis
Lain-lain sukan/permainan yang diiktiraf
       
  A2. Jawatan Yang Disandang  
   
Jawatan disandang
Bukan ahli
Ahli Biasa
Ahli Jawatan Kuasa Rumah Sukan
Bendahari/Pen. Setiausaha/ Setiausaha Kecil
Naib Pengerusi/ Setiausaha
Pengerusi/ Kapten Pasukan
       
  A3. Peringkat Penglibatan  
   
Peringkat Penglibatan
Tidak mengambil bahagian
Mewakili rumah sukan
Mewakili sekolah
Mewakili universiti/IPT
Mewakili daerah/ zon/ bahagian
Mewakili negeri
Mewakili negara
       
  A4. Pencapaian Istimewa  
   
Sila nyatakan apa-apa pencapaian istimewa yang diperolehi di dalam kegiatan kokurikulum yang anda terlibat semasa di sekolah menengah atau di universiti.
   
Peringkat Penglibatan
Mewakili sekolah
Mewakili universiti/IPT
Mewakili daerah/ zon/ bahagian
Mewakili negeri
Mewakili negara

Tahap Pencapaian
Tempat ke tiga
Tempat ke dua / Naib Johan
Tempat pertama / Johan

 

  B. PERSATUAN / KELAB  
  B1. Jenis Persatuan / Kelab  
   
Sila pilih jenis persatuan atau kelab yang diceburi semasa di sekolah menengah atau universiti yang mendapat pencapaian terbaik.
   
Jenis persatuan yang diceburi
Tidak terlibat dalam aktiviti persatuan
Persatuan Agama/ Pelajar Islam
Persatuan Bahasa Melayu
Persatuan Ekonomi
Persatuan Sejarah/ Geografi
Persatuan Perdagangan
Persatuan Persuratan/ Bahasa/ Drama/ Kesusateraan
Persatuan Sains dan Matematik
Persatuan Sains Kemasyarakatan
Persatuan Sains Rumah Tangga/ Ekonomi Rumah Tangga
Persatuan Seni Kreatif/ Lukis/ Pertukangan/ Motor Mekanik/ Binaan Bangunan
Persatuan Seni Perusahaan/ Kemahiran Hidup/ Sains Pertanian
Persatuan Elektronik
Persatuan Alam Sekitar
Persatuan Pendidikan Moral
Kelab Kaunseling Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
Kelab Kewangan Sekolah
Kelab Pencipta Alam
Kelab Kembara
Kelab Komputer
Kelab Rekacipta
Kelab Keindahan/ Keceriaan/ Landskap
Kelab Pencegah Jenayah
Koperasi Sekolah/ Program Keusahawanan Remaja
Lembaga Pengawas
Lain-lain Persatuan/ Kelab yang diiktiraf
       
  B2. Jawatan Yang Disandang  
   
Jawatan disandang
Bukan ahli
Ahli Biasa
Ahli Jawatan Kuasa Persatuan
Bendahari/ Pen. Setiausaha/ Setiausaha Kecil/ Pengawas Pusat Sumber
Naib Pengerusi/ Setiausaha/ Pen. Ketua Pengawas/ Imam
Ketua Pengawas/ Pengerusi/ Ketua Pengawas Pusat Sumber
       
  B3. Peringkat Penglibatan  
   
Peringkat Penglibatan
Tidak mengambil bahagian
Mewakili kelas
Mewakili sekolah
Mewakili universiti/IPT
Mewakili daerah/ zon/ bahagian
Mewakili negeri
Mewakili negara
       
  B4. Pencapaian Istimewa  
   
Sila nyatakan apa-apa pencapaian istimewa yang diperolehi di dalam kegiatan kokurikulum yang anda terlibat semasa di sekolah menengah atau universiti.
   
Peringkat Penglibatan
Mewakili sekolah
Mewakili universiti/IPT
Mewakili daerah/ zon/ bahagian
Mewakili negeri
Mewakili negara

Tahap Pencapaian
Tempat ke tiga
Tempat ke dua / Naib Johan
Tempat pertama / Johan

 

C. UNIT BERUNIFORM
  C1. Jenis Unit Beruniform  
   
Sila pilih jenis badan unit beruniform yang diceburi semasa di sekolah menengah atau di universiti yang mendapat pencapaian terbaik.
   
Jenis Badan Unit Beruniform yang diceburi
Tidak terlibat dalam aktiviti persatuan
Pengakap
Pandu Puteri
Briged Putera/ Puteri
Kadet Bomba Sekolah
Kadet Polis Sekolah
Pancaragam Sekolah
Kadet Bersatu Malaysia
Kadet Remaja Sekolah
Pasukan Unit Trafik
Persatuan Bulan Sabit Merah
Puteri Islam Sekolah
St. John Ambulance Malaysia
Kadet Pertahanan Awam (JPA 3)
Lain-lain Badan Unit Beruniform yang diiktiraf
       
  C2. Jawatan Yang Disandang  
   
Jawatan disandang
Bukan ahli
Ahli Biasa/ Konstabel/ Prebet
Ahli Jawatan Kuasa/ Kopral/ Lans Kopral/ Ketua Patrol
Bendahari/ Pen. Setiausaha/ Quartermaster/ Sarjan/ Penolong Ketua Seksyen
Naib Pengerusi/ Setiausaha/ Ketua Seksyen/ PW II/ Staf Sarjan/ Ketua Troop
Ketua Kumpulan/ Ketua Pasukan/ Ketua Platun/ Drum Major/ Pengakap Agung/ Pengerusi
       
  C3. Peringkat Penglibatan  
   
Peringkat Penglibatan
Tidak mengambil bahagian
Mewakili kelas
Mewakili sekolah
Mewakili universiti/ipt
Mewakili daerah/ zon/ bahagian
Mewakili negeri
Mewakili negara
 
       
  C4. Pencapaian Istimewa  
    Sila nyatakan apa-apa pencapaian istimewa yang diperolehi di dalam kegiatan kokurikulum yang anda terlibat semasa di sekolah menengah atau di universiti.
   
Peringkat Penglibatan
Mewakili sekolah
Mewakili universiti/IPT
Mewakili daerah/ zon/ bahagian
Mewakili negeri
Mewakili negara

Tahap Pencapaian
Tempat ke tiga
Tempat ke dua / Naib Johan
Tempat pertama / Johan

 

       
6. ALAMAT  
  6.1 Alamat tetap  
   
Sila nyatakan alamat tetap yang lengkap. Alamat yang tidak lengkap atau kabur boleh menjejaskan peluang permohonan anda. Gunakan perkataan singkatan jika alamat lebih panjang daripada ruang yang diperuntukkan. 
       
  6.2. Poskod - Sila nyatakan poskod alamat anda dalam ruang yang disediakan  
       
  6.3. Bandar - Gunakan singkatan jika nama lebih panjang daripada 15 huruf
       
  6.4. Negeri - Sila pilih alamat negeri seperti berikut:  
   
Negeri
Johor
Kedah
Kelantan
Melaka
Negeri Sembilan
Pahang
Pulau Pinang
Perak
Perlis
Selangor
Terengganu
Sabah
Sarawak
WP Kuala Lumpur
WP Labuan
WP Putrajaya
       
  6.5. Nombor Telefon  
   
Sila nyatakan nombor telefon rumah dan / atau nombor telefon bimbit anda (jika ada), di mana anda boleh dihubungi dengan segera. 
       
  6.6. Lokaliti  
    Sila nyatakan lokasi tempat tinggal anda sekarang.  
   

Lokasi

Bandar

Luar Bandar

Pedalaman

Pulau Terpencil

 
       
7. PILIHAN TEMPAT UJIAN MTeST  
  Sila buat pilihan tempat untuk anda hadiri, jika anda dipanggil untuk menduduki ujian MTeST 
   
Kod
Bandar
Negeri
R01
Kangar Perlis
K01
K02
Alor Setar
Sungai Petani
Kedah
P01
P02
Georgetown
Bukit Mertajam
Pulau Pinang
A01
A02
A03
Ipoh
Taiping
Teluk Intan
Perak
B01
B02
B03
B04
Kajang
Petaling Jaya
Klang
Kuala Selangor
Selangor
W01
W02
Kuala Lumpur
Cheras
Wil. Persekutuan
N01
N02
Seremban
Kuala Pilah
Negeri Sembilan
M01
Melaka Melaka
J01
J02
J03
J04
Johor Bahru
Batu Pahat
Mersing
Segamat
Johor
C01
C02
C03
C04
Kuantan
Temerloh
Kuala Lipis
Muadzam Shah
Pahang
T01
T02
T03
T04
Kuala Terengganu
Besut
Dungun
Kemaman
Terengganu
D01
D02
D03
D04
Kota Bharu
Tanah Merah
Kuala Krai
Gua Musang
Kelantan
X11
X21
X31
X35
X41
Keningau
Sandakan
Tawau
Lahad Datu
Kota Kinabalu
Sabah
Z01
Labuan WP. Labuan

Y11
Y21
Y31
Y41
Y62

Kuching
Sri Aman
Sibu
Miri
Sarikei
Sarawak
       
8. PILIHAN TEMPAT TEMU DUGA  
  Sila buat pilihan tempat untuk anda hadiri, jika anda dipanggil untuk ditemuduga. Penetapan muktamad pusat temu duga akan ditentukan oleh Bahagian Pendidikan Guru.
   
Kod
Bandar
Negeri
R01 Kangar Perlis
K01
K02
Alor Setar
Sungai Petani
Kedah
P01
P02
Georgtown
Bukit Mertajam
Pulau Pinang
A01 Ipoh Perak
W01 Kuala Lumpur WP Kuala Lumpur
B01 Kajang Selangor
N01 Seremban Negeri Sembilan
M01 Melaka Melaka
J01
J02
Johor Bahru
Batu Pahat
Johor
C01
C03
Kuantan
Kuala Lipis
Pahang
T01
T02
Kuala Terengganu
Besut
Terengganu
D01 Kota Bharu Kelantan
X01
X11
X21
X31
Kota Kinabalu
Keningau
Sandakan
Tawau
Sabah
Y01
Y31
Y41
Y62
Kuching
Sibu
Miri
Sarikei
Sarawak
       
9. PILIHAN PERMOHONAN KURSUS PERGURUAN  
  9.1 Adakah anda sanggup ditempatkan untuk bertugas di Sabah atau Sarawak?
(Untuk calon Semenanjung sahaja)
   
Y
Ya.
T
Tidak.
       
  9.2 Adakah anda pernah memohon KPLI sebelum ini?  
   
Y
Ya. Pernah
T
Tidak Pernah
 
       
  9.3 Adakah anda pernah dipanggil untuk ditemu duga KPLI ?(Jika 9.2 adalah Ya)  
   
Y
Ya. Pernah
T
Tidak Pernah
 
       
  9.4 Adakah anda pernah ditawarkan tempat untuk mengikuti KPLI ?(Jika 9.3 adalah Ya)
   
Y
Ya. Pernah
T
Tidak Pernah
 
     
     
10. PENGAKUAN  
   
Dengan ini saya mengaku bahawa semua maklumat dan butiran yang diberikan di atas adalah benar. 
Saya juga mengaku dan bertanggungjawab mengesahkan bahawa saya adalah bukan calon yang tidak layak memohon seperti berikut : 
10.1.
Calon yang telah memiliki kelayakan ikhtisas perguruan seperti Ijazah dengan Pendidikan, Diploma Pendidikan, Diploma Perguruan atau Sijil Perguruan.
10.2.
Calon yang masih terikat dengan Kontrak Perkhidmatan Agensi Kerajaan, termasuk yang sedang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Mod Kursus Dalam Cuti atau Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia. 
10.3.
Calon yang pernah dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan atau dalam latihan.
10.4.
Calon yang pernah meletak jawatan dalam perkhidmatan kerajaan.
10.5.
Calon yang pernah atau sedang disabitkan dalam kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah.
Saya bersetuju sekiranya Kementerian Pelajaran Malaysia menawarkan bidang pengkhususan bukan pilihan saya dan Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menolak permohonan saya atau menarik balik tawaran masuk ke Institut Pendidikan Guru pada bila-bila masa sekiranya ada maklumat yang dikemukakan tidak benar. 
Setuju. Segala maklumat yang diberi adalah benar.
Tidak setuju. Permohonan terbatal. 

 

Hakcipta Terpelihara 2010, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia
Untuk Paparan menarik sila gunakan Internet Explorer 5.0 ke atas dan saiz resolusi 1024x768