SEMAKAN KELAYAKAN
PEMBIAYAAN/PINJAMAN KENDERAAN
DAN PEMBIAYAAN KOMPUTER
[ Menu Utama ]
Semakan Pembiayaan/Pinjaman kenderaan
Sila beri perhatian :
1. Sekiranya memasukkan sesuatu amaun, anda tidak dibenarkan untuk meletak tanda koma (,) Cth: RM45000.00
2. Perkara - perkara yang digelapkan perlu diisi dan dengan format yang betul.
Maklumat peribadi
Tarikh lahir * : (hh/bb/tttt)
Umur Persaraan Pilihan * : 55 Tahun   56 Tahun   58 Tahun
Gred Jawatan * :
Gaji pokok * : RM
Jumlah elaun : RM
Elaun memangku : RM
Potongan : RM
Maklumat permohonan
Jenis kenderaan * :
Kenderaan baru /terpakai * : Baru  Terpakai
Maklumat untuk kenderaan terpakai:
* Nilai JKR : RM
* Tempoh JKR : tahun
Harga kenderaan * : RM
Kelayakan maksimum * : RM
Amaun dipohon * : RM
Tempoh dipohon * : bulan
 
Hakcipta Terpelihara 2009 Bahagian Pengurusan Maklumat dengan kerjasama Bahagian Kewangan
Kementerian Pelajaran Malaysia