Aplikasi KPLSPM Jun 2013
 
   
HALAMAN UTAMA
MAKLUMAT PROGRAM
- IKLAN PERMOHONAN
- MAKLUMAN PENTING
- BIDANG DITAWARKAN
- SYARAT KELAYAKAN ASAS
- SYARAT KHUSUS BIDANG
- STRUKTUR PROGRAM
- BILANGAN KEPERLUAN
- KALENDAR AKTIVITI
PERMOHONAN
- PERMOHONAN
- SEMAKAN TEMUDUGA
- CONTOH PERMOHONAN
SOALAN LAZIM (FAQ)
HUBUNGI KAMI

 

KALENDAR AKTIVITI PERMOHONAN

1.   Kalendar aktiviti bagi permohonan Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) Ambilan Jun 2013 adalah seperti berikut dan tertakluk kepada perubahan semasa. Calon dinasihatkan supaya menyemak status permohonan dari semasa ke semasa dalam laman sesawang KPM di alamat http://www.moe.gov.my bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan permohonan.
     

Bil Aktiviti Tarikh
1. Iklan akhbar permohonan Program PISMP Ambilan Jun 2013 dalam akhbar tempatan. 17 Mac 2013
2. Permohonan secara on-line dibuka 22 Mac 2013
3. Permohonan ditutup (pindaan atau perubahan maklumat permohonan boleh dibuat sehingga tarikh tutup). 31 Mac 2013
(11:59 malam)
4. Semakan nama calon berjaya ditemuduga secara dalam talian. Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Pernyataan Hasrat melalui laman sesawang KPM. 22 April 2013
5. Temu duga PISMP Ambilan Jun 2013.
(Sila bawa bersama Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Pernyataan Hasrat yang telah dilengkapkan).
29 April
hingga
10 Mei 2013
6. - Semakan tawaran calon berjaya ke Institut Pendidikan Guru (IPG).
- Calon dikehendaki mencetak surat tawaran sementara melalui laman
  sesawang KPM
- Surat Tawaran Rasmi
boleh didapati selepas melapor diri di IPG.
17 Jun 2013
7. Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru.
(Calon yang melapor diri boleh mendapatkan Surat Tawaran Berkursus di IPG yang ditetapkan selepas pendaftaran).
24 Jun 2013

Catatan:

Sila cetak kalendar aktiviti ini untuk simpanan dan rujukan anda.

Tarikh tersebut adalah sebagai panduan calon dan tertakluk kepada perubahan.


Hakcipta Terpelihara ©2013
Kementerian Pelajaran Malaysia
Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini. Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Kerajaan Malaysia