Hubungi Kami

Alamat:Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi
 Blok 4803 Suite O-2,
 Bangunan CBD Perdana,
 Off Persiaran Multimedia,
 63000 Cyberjaya, Selangor

Telefon:+603 8317 9000
Faks:+603 8317 9118/199/9090
Laman Web :http://www.moe.gov.my/bppk