SLIDE TAKLIMAT BPPK KEPADA PPD (2014)
 
Slide Pembentangan Manual Dan Garis Panduan
 1. Latar belakang.pptx
 2. Jawatankuasa.pptx
 3. PP dan PYD.pptx
 4. Instrumen dan Wajaran.pptx
 5. Keberhasilan.pptx
 Garis Panduan Keberhasilan.pdf
Instrumen Senarai JU setiap negeri
GENERIK
 1. Generik.pdf
FUNGSIONAL
 1_PDP.pdf
 2 GURU BIMBINGAN KAUNSELING.pdf
 3 JURULATIH.pdf
 4 PTA.pdf
KEBERHASILAN
 Keberhasilan.pdf
 Senarai Nama JU PBPPP 2014 .pdf
Borang Markah Borang TNT
 Borang Markah PBPPP - Kumpulan Kepimpinan Sekolah
 Borang Markah PBPPP - GAB
 Borang Markah PBPPP - Guru Bimbingan dan Kaunseling
 Borang Markah PBPPP - Guru Jurulatih
 Borang MKS.pdf
 Borang TNT.pdf
 Pengesahan Penggunaan Kad Touch N Go.pdf
 Tuntutan Perjalanan.xls
 Senarai Semak TnT
TADBIR URUS
BORANG PEMANTAUAN
 1. Borang Pemantauan Taklimat.pdf
 2. Borang Pemantauan Pelaksanaan.pdf
BORANG PEMANTAUAN (untuk JNJK)
 3. Borang Pemantauan Pelaksanaan 2014 (JNJK).xlsx
Proses Pesanan Tempatan (LO)
 1. Senarai Semak Pesanan Tempatan.doc
 2. Contoh Sebut Harga.doc
 3. Contoh Surat Panggilan.docx
 4. Borang Maklumat Pembekal Kontraktor.docx
SLIDE TAKLIMAT PPD KEPADA SEKOLAH (2014)
 
Slide Pembentangan Manual Dan Garis Panduan
 1. Latar belakang.pptx
 2. Jawatankuasa.pptx
 3. PP dan PYD.pptx
 4. Instrumen dan Wajaran.pptx
 5. Sistem ePrestasi peringkat sekolah.pptx
 Manual PBPPP Penilai.pdf
 Manual PBPPP Jawatankuasa.pdf
 Manual PBPPP PYD.pdf
SLIDE TAKLIMAT ORGANISASI KEPADA WARGA ORGANISASI KPM (2014)
 
Slide Taklimat Garis Panduan
1 Latar Belakang.pptx
2 Jawatankuasa.pptx
3 PP danP YD.pptx
4 Instrumen dan Wajaran.pptx
5 Keberhasilan.ppt
6 SMG e-Prestasi.pptx
GARIS PANDUAN KEBERHASILAN1.pdf
Instrumen Borang Markah
1. Generik
GENERIK.pdf
2. Fungsional
1 PDP (PENSYARAH).pdf
2 PTA.pdf
3 PTB.pdf
4 KAUNSELOR.pdf
5 FASILITATOR.pdf
3. Keberhasilan
Keberhasilan.pdf
 Borang Markah PBPPP - PTB
 Borang Markah PBPPP - Kaunselor
 Borang Markah PBPPP - Pensyarah
 Borang Markah PBPPP - Fasilitator
INSTRUMEN PENGESANAN PRAPELAKSANAAN
 
1. Garis Panduan Pengesanan PraPelaksanaan.pdf
2. Instrumen Pengesanan A.pdf
3. Instrumen Pengesanan B.pdf
4. Instrumen Pengesanan C.pdf
5. Instrumen Pengesanan D.pdf