PELAKSANAAN SKOR PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH

   
1.0 Instrumen Piawaian Keselamatan Sekolah
     
1.1 Instrumen ini terdiri daripada lima (6) aspek yang dinilai:
1. Pengurusan Aktiviti Murid
2. Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah
3. Pengurusan Sosial
4. Pengurusan Krisis / Bencana
5. Pengurusan Risiko
6. Pengurusan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Sekolah
1.2 Setiap aspek diperlihatkan melalui satu senarai item
1.3 Format Instrumen Piawaian Keselamatan Sekolah mengandungi dua (2) lajur bagi setiap aspek seperti
yang ditunjukkan dalam Jadual 1
a Lajur Pertama : Item bagi aspek yang dinilai
b. Lajut Kedua : Skor sekolah yang mengandungi sub lajur (0,1,2,TB)
   
(Tajuk Aspek)
Item Skor Sekolah
0 1 2 TB
 
(Radio Button)                                       
Jadual 1
2.0 Penentuan Skor Item
     
2.1 Penentuan skor bagi setiap item dibuat dengan klik pada salah satu ' radio button' mengikut sub lajur
(0,1,2,TB) berkenaan
2.2. Penentuan skor dibuat berdasarkan pertimbangan profesional. Panduan penentuan skor seperti dalam
Jadual 2
     
Skor Deskripsi (Tahap Pelaksanaan)
0 Tiada (0%)
1 Sebahagian kecil arahan-arahan keselamatan dapat dilaksanakan (1%-50%)
2 Sebahagian besar arahan-arahan keselamatan dapat dilaksanakan (51%-100%)
     
  Jadual 2 : Panduan Penentuan Skor
     
  2.3 Bagi pengiraan skor aspek yang bertanda *
    1.  Pengurusan Aktiviti Murid
     i.   Arahan Keselamatan Murid dari Aspek Pergi dan Balik Sekolah (item: iii,iv,vi,vii)
         ii.   Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan dan Perkhemahan (item: vii)  
     iii.   Arahan Keselamatan Murid Di Asrama (item: i - viii)  
    2.  Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah (item: iv)
     
    Hendaklah mengambil kira perkara berikut:-
     
i. Wajaran bagi aspek berkenaan ialah 50%
  ii. Penentuan skor tidak dibuat bagi item yang tidak berkenaan dan tandakan Tidak Berkenaan (TB)  
      pada lajur terlibat  
         
    Contoh Pengiraan :  
         
      Bagi Aspek 1 (Pengurusan Aktiviti Murid) untuk mendapatkan Jumlah Skor, hanya item yang  
    berkenaan sahaja yang dikira dan didarabkan dengan dua (2), manakala item yang bertanda TB  
    tidak diambil kira  
         
  Formula Pengiraannya :  
     
        SKOR DIPEROLEHI        X       WAJARAN       =       PERATUS PENCAPAIAN  
           JUMLAH SKOR  
     (Jumlah item berkenaan X 2)
     
 
Bil ASPEK WAJARAN SKOR PENUH SKOR DIPEROLEHI PERATUS PENCAPAIAN
1 Pengurusan Aktiviti Murid 30% Jumlah item berkaitan X 2 0 0.00
2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 20% Jumlah item berkaitan X 2 0 0.00
3 Pengurusan Sosial 10% 14 0 0.00
4 Pengurusan Krisis / Bencana 10% 14 0 0.00
5 Pengurusan Risiko 10% 14 0 0.00
6 Pengurusan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Sekolah 20% 32 0 0.00
JUMLAH 100% 172 0 0.00
     
  Jadual 3 : Rumusan Skor Piawaian Sekolah Selamat
     
    CARA PENGIRAAN
   
 
BIL ASPEK PERATUS PENCAPAIAN
1 Pengurusan Aktiviti Murid
  SKOR DIPEROLEHI        X       WAJARAN       =       PERATUS PENCAPAIAN
            #JUMLAH SKOR
2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah
  SKOR DIPEROLEHI        X       WAJARAN       =       PERATUS PENCAPAIAN
            #JUMLAH SKOR
3 Pengurusan Sosial
  SKOR DIPEROLEHI        X       WAJARAN       =       PERATUS PENCAPAIAN
                      14
4 Pengurusan Krisis / Bencana
  SKOR DIPEROLEHI        X       WAJARAN       =       PERATUS PENCAPAIAN
                      14
5 Pengurusan Risiko
  SKOR DIPEROLEHI        X       WAJARAN       =       PERATUS PENCAPAIAN
                      14
6 Pengurusan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Sekolah
  SKOR DIPEROLEHI        X       WAJARAN       =       PERATUS PENCAPAIAN
                      32
    # Jumlah item berkenaan X 2
     
3.0 Piawaian Sekolah
     
Penarafan Piawaian Keselamatan Sekolah dibuat berdasarkan Peratus Pencapaian seperti di Jadual 4
     
 
BIL PERATUS PENCAPAIAN KATEGORI PIAWAIAN SEKOLAH
1 80 - 100 I SEKOLAH SELAMAT
2 50 - 79 II
  MEMERLUKAN PENINGKATAN TAHAP
  KESELAMATAN SEKOLAH
3 0 - 49 III
 MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS TERHADAP
  KESELAMATAN SEKOLAH
   
  Jadual 4 : Penarafan Piawaian Sekolah Selamat

 


 


Untitled Document
Paparan menarik, sila gunakan Internet Explorer 5.0 ke atas dengan saiz revolusi skrin 800x600 piksel.
Hak Terpelihara 2010, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pendidikan Malaysia.