Bahan Panduan
Penerangan
1. Manual Pengguna - Sekolah Manual penggunaan SSDM online bagi tahap pengguna Sekolah (.pdf)
2. Manual Pengguna - PPD Manual penggunaan SSDM online bagi tahap pengguna PPD (.pdf)
3. Manual Pengguna - JPN Manual penggunaan SSDM online bagi tahap pengguna JPN (.pdf)
4. Manual Pengguna - BPSH Manual penggunaan SSDM online bagi tahap pengguna di Kementerian, iaitu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (.pdf)
5. Slide Latihan Pengguna Sekolah Slide manual penggunaan SSDM online dalam bentuk powerpoint

 

 

 

 

© Hak cipta terpelihara 2009, Bahagian Pengurusan Maklumat & Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia